Korunk, 1934. július-december (9. évfolyam, 7-12. szám)

1934 / 7-8. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI G­A­Á­L GÁDOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CLUJ, Calea Marechal Foch No. 13. CSEHSZLOVÁKIÁBAN, JUGOSZLÁVIÁBAN. Fábry Zoltán: Stos via Kosice. Putnik Hirlaposztály, Novi San A jiulv—aug.-i szám­ára 120­­.lej, 20 Ke., 30 Dinár, 4 Schill., 3 Sv. frank. A kéziratokat nem személyek, hanem a szerkesztőség címére kér­jük küldeni. — Kéziratokat csak a portaköltség előzetes beküldése mel­lett küldünk vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. — Kézirato­kat nem érzünk meg. — Könyvterjesztéssel nem foglalkozunk. — Könyv­megrendeléseket nem fogadunk el. янввяввашввашавааввавваЕпшанвшвнннваавшввапшБа A hó folyamán jelenik meg Fábry Zoltán : KORPARANCS Ára: Ke. 15.— (külföld, plusz portó) Előjegyzéseket elfogad: Fábry Zoltán Stósz (via Kosice) CSR. Megjelent Mód Aladár: A materialista lételmélet A tízíves könyv előfizetési ára 1.2­ P. Bolti ára (megjelenés) után 2 P. Előjegyzéseket elfogad Phönix Könyvkiadó, Budapest VI. Szondy 44/b L4 Az ősz folyamán jelenik meg Bölöni György: Az igazi Ady Alakja 16X25. 466 oldal. Eredeti levél és kézirat facsimilékkel és fény­képekkel. Ára 36 frank. (256.— lei, 45.— ck., 10.— pengő). Számozott amatőr pél­­dány 56— frank (466— lei, 75.— ck., 15.— pengő). Előjegyzéseket és előfizetéseket Romániában elfogad Bölöni Sán­­dorné Sindeul Silvaniei. — Párizsban a szerző: 16. Rne. Th. Renaudot, Paris (15).­­" A hó folyamán jelenik meg Korvin Sándor: Munkát keresek c. verseskötete. — Előjegyzéseket elfogad a szerző. — Fraterni­as nyomda Rt. címen, Cluj, Str. Baron L. Pop 10.

Next