Korunk, 1935. január-június (10. évfolyam, 1-6. szám)

1935 / 1. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI _______G­A­Á­L GÁBOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CLUJ, Calea Marechal Foch No. 10. II. e. 3. CSEHSZLOVÁKIÁBAN, JUGOSZLÁVIÁBAN: Fábry Zoltán: Stos via Kosice. Putnik Hirlaposztály, Novi Sad Egyes szám­ára: 3.25 Pengő; 100 Lei; 15­0z.; 25 Dinár; 3 Sch.; 25 Sv.-fr. A kéziratokat nem személyek, hanem a szerkesztőség címére kér­jük küldeni. — Kéziratokat csak a portaköltség előzetes beküldése mel­lett küldünk vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. — Kézirato­kat nem őrzünk meg. — Könyvterjesztéssel nem foglalkozunk. — Könyv­megrendeléseket nem fogadunk el. Ludwig Bauer Leopold der Ungeliebte Broschiert Fl. 2.90. In Leinen Fl. 4.25. Emil Ludwig Führer Europas Broschiert Fl. 1.25. In Leinen Fl. 4.25. Carlo Graf Sforza Seele und Schicksal Italiens Broschiert Fl. 1.90. In Leinen Fl. 2.90. Bruno Frank Cervantes Ein Roman Broschiert Fl. 1.90. In Leinen Fl. 2.90. Querido Verlag Amsterdam Megjelent Bölöni György: Az igazi Ady 400 oldal, 44 oldal külön illusztráció. A könyv nem kerül rendes könyvárusi forgalomba. Megrendelhető a szerzőnél: G. Bölöni, 16. Rue Th. Renaudot, Paris (15-e) Megjelent Fábry Zoltán: Korparancs tanulmányok és cikkek Díszes kiállítás, 210 oldal Megrendelhető a szerzőnél: Fábry Zoltán, Stos (via Kosice)

Next