Korunk, 1935. július-december (10. évfolyam, 7-12. szám)

1935 / 7-8. szám

CENZURAT­ AVILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLEI TARTALON BALOGH EDGAR: Valóság és kultúra a szlovenszkói magyarság életében MORVAY GYULA: Ne hajtsátok le fejeteket... (Versek) SELLYEI JÓZSEF: Parlagon élünk (Rajz) DEZSÉRI GYÖRGY: Magyar kulturkrónika: Szekfü Gyula VERES PÉTER: Napszámos sors (önéletírás) KORVIN SÁNDOR: Romain Rolland útja FALUDY GYÖRGY: Átköltések H. Heine és B. Brecht verseiből ÚJVÁRI LÁSZLÓ: A nemzeti egység problémája FALUDY GYÖRGY: Barlada Johanna Darkról KOVÁCS KÁROLY: Az emberrélevés problémája REMENYIK ZSIGMOND: Bagatellek (VI.) (Kulturkrónika) JESZENSZKY ERIK: Az ellenmondás fogalma ÁRON COTRUŞ: Versek KULTURKRÓNIKA Egon Erwin Kisch és a riportázs (Pierre Merrin) Magnus Hirschfeld (N­eufeld Béla) — A kultúra megvédése (Márk Vik­tor) — Marinetti naturista f futurista kiáltványa — Népszövetségi folyóiratok (Csehi Gyula) — Páneurópa kongresszus (F. J. Jaroslav) — A fasiz­mus háború elmélete (R. H.) — A londoni Health­ Centre (Ise Gropius) — Az erdélyi Helikon baráti köre (Gaál Gábor) VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMÁK Anglia külpolitikai törekvései (K. R.) Világpolitikai jegyzetek: Franciaország (Bodó Fere­nc) VILÁGGAZDASÁGI KÉRDÉSEK A válság a gyarmatokon (V.) Világgazdasági jegyzetek: Csehszlovákia 1935 első felében (K.K.) SZEMLE A költészet helyes értelméről (N. Boukharine) Élő magyar irodalom (Mándy Teréz) — Három magyar író és egy francia regény (Donáth Irén) — Egy polgári író emlékezései (Újvári László) — A Feketevíz (Horváth János) — Vízkereszttől Szilveszterig (Mé­l­iusz N. József) — A „harmadik nemzedék “ költői (Korvin Sándor) — Bródy Sándor vagy kaland a realizmussal (Gaál Gábor) — Erdélyi csilla­gok (Dezséri György) — Egy fiatal rajzoló és a szegények (Korvin L.) LAPOK, FOLYÓIRATOK Victor Hugó — Az új Itália Letterária — A beteg Pen Klub — Hitlerizmus Palesztinában 10. ÉVFOLYAM 19337—8. SZÁM JULIUS — AUGUSZTUS

Next