Korunk, 1937. január-június (12. évfolyam, 1-6. szám)

1937 / 1. szám

CENZURAT , TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET, ÉLET , TARTALOM BARTA LAJOS: A magyarországi parasztirodalom csődje B­ARTA SÁNDOR: Fajvédelem (Elbeszélés) JOCSIK LAJOS: A szociográfia szociológiája MAI MAGYAR KÖLTŐK: Bárd, Berkó, Déry, Forbách, Gereblyés, Korvin és Morvay verseiből NEUFELD BÉLA: Önéletrajzok HEINE HENRIKFALUDY GYÖRGY: Németország (Szatíra) PEÉRY REZSŐ: A fiatal Marx és Hege­­ÚJVÁRI LÁSZLÓ: Flórián és a háború (Elbeszélés) KULTURKRÓNIKA Mai magyar festészeti törekvések (Dési Huber István) Szlovenszkói magyar könyvtemető (Barta Lajos) — Magyar ku­lturegység vagy demokratikus kurttúrfórum? (b. e.) — Hagyo­mány és haladás (H­á­b­e­r Zoltán) — Ponyva és irodalom (G­a­á­l Gábor) — A román líra kérdőjelei (K. S.) — Sík Oswald Mos­ley (Lázár Vilmos) — A Nobel-díjas D‘Neill (Paul Nizan) — Az „Új éléé“ mozgatóm Kínában (Korodi Oszkár) — Az orvos­­tudomány társadalmi feltételei (Schmiedt Ferenc) GAZDASÁGI KÉRDÉSEK A svéd konjunktúra (Á­d­á­m Elek) VILAGSZEMLE (D. F.) SZEMLE Mani román népballadák © ‘ N­e­i 11 : Dynamo (M. V.) — Paul Nizan: Les Materiatisisées de lAntiqu­é (Csehi Gyula) — Maurice Sachs: André Gide (L.) — Agnes Smedley: China blnte£ (Ádám Elek) —* C. F. Weiskopf: Die Versuchung (M. E.) — Go­da, Gábor: Levél a pokolból (Re­ményi­k Zsigmond) — Magyar szerzők csehül és szlovákul (Sándor László) BÍRÁLATOK Könyv a magyar októberi forradalomról (Horváth János) Junkerek tündöklése és nyomorúsága (Fábry Zoltán) — Zöld árvíz (Kovács József) — A kor és embere (Barta Lajos­) Bűn és büntetés (Kemény Gábor) DISPUTA A gyermekévek szexualitásáról (Gyömrös Edit) Válasz az előbbiekre (Adenau Pál) IST évfolyam mi­a­tt m­­­inis

Next