Korunk, 1938. január-június (13. évfolyam, 1-6. szám)

Szenesei László: A­ transzilvanizmus és az erdélyi fiatal írói nemzedék 65 „ „ A francia szellem — — —. — — —‡ —. 1078 Szentimrei Jenő: Kölcsey —• — ‡— ‡—« — — —_ — — 655 Szentmiklóssy Lajos: A zsidóság múltja a magyarság körében — 506 „ „ A faj kérdése és a zsidóság — — — 625 Turnowsky Sándor: A butaság szociológiája — — — — — 788 SZÉPIRODALOM Arghezi, Tudor: Versek (Gréda József műford.) — — — — 934 Asztalos István: Szaporodnak Lázárék — — — — — —■ 759 Balázs Béla: A kedvenc I., .. (Filmregény) — — — — 942 1023 Barta Lajos: Ballada az anyáról és gyermekéről — — — — 504 Bárd Oszkár: Versek __ — _ — — — — —519 613 1053 Becher, Johannes R.: Hittem én is (Gréda József műford.) — — 645 Benedekffy Samu: Vihar után — — — — — — — — 527 B­er­da József: Meghalt — — — — — — — — — 22 Berkó Sándor: Versek — — — — — — — — — 527 624 Brassai Viktor: Befödhetetlen sirgödröd fölött — — — — 21 Bezrucs, Petr: Versek (Berkó Sándor műford.) — — — — 241 Darvas Szilárd: Két vers — — — — — — — — 1034 Dér­y Tibor: Bvi­i— _ —. — — — — __ —. — — 411 Erdőházi Hugó: Versek­ — — — — ___ — — — 225 654 Faludy György: József Attila emlékére — — _— — — — 1 Fekete Ferenc: Versek — ,_ —_ — __ — — — 528 957 Flórián Tibor: Vers —­­— __ — — —. —_ __ — — 529 Fodor József: Versek — — — — — 52 131 402 827 941 Forbáth Imre: ősz — .——­­— ___— — — __ — — — 864 Gereblyés László: Versek — — — — __ — _ 45 739 вода. Oct­avian: Mi (Brassói Viktor műford.)­­— — — — 846 Gréda József: Mai német költők (Műfordítások) __ — — — 151 Háy Gyula: A vagyon (Dráma) __ —« — — — — — 31 Itercz György: Vers —­­__ — — —. ——. ___ — _ — 637 Heym, Stefan: Chikago (Bólyai Zoltán műford­.) — — — — 433 Hollós Korvin Lajos: Kanári madarak __ —­ — — — 512 „ „ „ Marika i— — .— .— —­­ — 958 „ „ „ Versek — —­ — — — 595 836 1059 József Attila: Két román vers (Műfordítások) __ — __ — 29 Kovács Katona Jenő:­­Cigánysor —. — *— — — _ — 116 Köves Miklós: Menyegző — — __ — ___ __ — — 143 „ „ A szegény özvegy gyermeke »— — — — — 236 „ A Patak­ utján, a Piac­soron — __ __ — 618 Lőrinczi László: Vers __­­—­ — —. _____— _— , ___ 529 Méliusz József: Versek — __ — |—. — _ — — 7 142 „ „ Örvénylő Páris, népek csillaga — — __ — 248 „ „ Első katonák — ------ — ,__ — — __ 847 Morvay Gyula: Ignát és Amisemn­­— — —___— — ___ 256 „ „ Sziklás barázdák — _ — —­— — 317 Nagy István: Egy modern olvasó — —­­— — — _ — 103 I. .. Egy ember a faluban __ — — —. 605 „ „ Levelek az inasévekből __ — __ — — __ — 590 ,. .. Fellegvár —­­— — — — __ __ __ 836 Remenyik Zsigmond: Egy varázsló kalandjai Berlinben — ___ 38 „ „ Sarjadó fű — — — — — — — 216 „ „ Úri, kétarcú, félelmetes világ —­­— — 305 „ „ Franciska és Brúnó — — — ___ — 744 Dögvész és kaland — — — —— — 1054 Salamon Ernő: Búcsú József Attilától — — — — — 12 „ „ Ballada az elhagyott telepről __ — __ — 104 „ „ Szegénység dicsérete —­­— — _ — 1013 Ш.

Next