Korunk, 1938. július-december (13. évfolyam, 7-12. szám)

1938-08-01 / 7-8. szám

, TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET, ÉLET Bölöni György: Tihanyi Fortbá­th Imre: a tudomány és a művészet — Nagy István: Leve­lek az inasévekből (Elbeszélés) — Hollós Korvin Lajos: A kerí­tés előtt (Vers) — Bleyer György: Az építészeti tér — Morvay Gyula­: Egy ember a faluban (Elbeszélés) — Bárd Oszkár: Aludj, bolond! (Vers) — Szabó Imre: Az időszerűtlen jogtudomány — Köves Miklós: A Patak­ útján, a Piac­soron (Elbeszélés) — Ber­kő Sándor : Beszélgetés egy útszéli feszülettel (Vers) — S­zentmiklósy Lajos: A faj kérdése és a zsidóság — Veres Péter­:­­Alföldi kalendá­rium (Napló) — Hercz György: Egyedülvalóság (Vers) — Kemény Gábor: Vázlatok a magyar társadalomkutatás múltjából. Szabó Ervin — Szalatnnai Rezső: Pozsonyi levelek — Johannes Becher-Gréda József: Hittem én is (Mint orrditás) — Csehi Gyilula: Egységes-e a transzilvániai zsidóság? — Erdő­házi Hugó: plakettek (Vers) KULTURKRÓNIKA Kölcsey emlékezete (S­z­e­nt­im­­r­ei Jenő) A román tudományosság pragmatikus fordulata (Mezey Dezső) _ Romá­nia geopolitikai képe — A franciaországi idegen kérdés (Mosonyi Fe­re­n­c­z) — ópiumháború száz év előtt és napjainkban (Lázár Vilmos) __ A hegyvidék elnéptelenedése — A gépzene és a zeneszerző (R. D.) — Haladás és technika a sportban (Dominique Brasga) — Az agyvelő szerkezete (Schmiedt Fere­ncz) — Az ember életkora (Sch. F.) — A nyugtalan­kodó Nap (H. Varga Géza) KÖZÉPEURÓPAI KÉRDÉSEK­­ A német „Mitteleurópa“ és a Duna-völgyi válság (Bánifai László) SZEMLE Az értelmiség szociológiája (Szabó Im­re) Remenyik Zsigmond (Sándor József) — A szellemi Európa. Kétségek és gondok. (I.) — R. R . V o i r e : La science des hormones (G­e­r­­ly Kálmán) — Fanina W. Hajde: Frauen des Ostens (Neufeld Béla) __ Her­bert Meltzig : Kemal Atatürk (V.) — Zeitschrift für freie deutsche For­schung (G. K.) — Bibliographie de la Transylvanie Roumaine (G. E.) —­ Gorkij Maxim: Klim Szamgin (Szentimrei Jenő) __ Faludy György: Pompeji strázsán (Pap Gábor) , BÍRÁLATOK Illyés Gyula (Sándor Pál) A cowboy regények (Lázár József) — Történelem és vers (Kovács Katona Jenő) — Darvas József: A törökverő (Pap Gábor) — A „Tátra“ metamorfózisa (Sándor László) — Boldnár István: Az én falum árnyékában (B­e­rk­ó Sándor) — A székely sors könyve (Bá­­n­y­ai László) — Gagyi László: Kiválasztottak (Szenczei László) Verses könyvek (Kkj.) — „A falusi nép számára megfelelő irodalom“ kérdé­séhez (G. G.) DISPUTA Merre tart a pszichoanalízis ? (N­eufeld Béla) 13. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM

Next