Korunk, 1939. január-június (14. évfolyam, 1-6. szám)

1939 / 1. szám

înregistrat la Tribun­alul Cluj sub No. 22 (Dos. No. 866/1938) BUN DE IMPRIMAT a TUDOMÁNY. IRODALOM. MŰVÉSZET. ÉLET­­­ TARTALOM DARVAS SZILÁRD: Bölcs és szomorú magánbeszélgetés a történelem olva­sásakor REMENYIK ZSIGMOND: Chilei közjáték (Elbeszélés) NAGY ISTVÁN: ószer-irodalom AUREL VIŞAN: A modern Románia kialakulása (1821-1914) FORGÁCS ANTAL: Utolsó szavak (Vers) MEIAUSZ JÓZSEF: Bolyongás egy nyári nap körül (Elbeszélés) VADAI GYÖRGY: A Nagykároly-vidéki sváb település FEKETE FERENC: A nyugalom hajóján (Vers) KÖVES MIKLÓS: Mozijáték a dinnyijét befőtte) (Szatíra) DÉZNAI VEKTOR: Földalatti városépítészet GEREBLYItS LÁSZLO: Otthon (Vers) WILLIAM SAROYAN: Kiábrándulás (Elbeszélés) BERNARD SHAW: Lecke a Führerekről — nők számára JTZT íki BOR­SOS-­ UMJ­ATSKY J­ANTON IN STRAKA: Ruténföld* versek (M­ű f­or d í t as o­k) MOSONYI FERENC: A Tharaud-fivérek HERCZ GYÖRGY: Katicabogár (Vers) KULTURKRÓNIKA Veres Péter: Krónikák Nem és társadalom (Domokos Aranka) — A házasságon tartósságának tényezői (­Szacevay Gusztáv) — Az angol napisajtó (Márk Viktor) — A cseh ruralizmus (Ács László) — Egy bukaresti szinházi esemény (The o Zare) — ..Magyar munkaközösség“ (Pap Gábor) — A színes film (Garvas Lajos) VI­LAG SZEMLE SZEMLE, BÍRÁLATOK Szentimrei Jenő: Halina A végső kul­túr tényező vagy Ligeti Pál kulturbölcselete (Hort, Dezső) — Bernard Shaw újabb véleményeiből (KKt.) — A titokzatos Quai D'Orsay (Bajomi Endre) — Thomas Mann hitvallása (Fábry Zoltán) — A mai francia lélektan (Fekete Ferenc) — A romániai falukutatás (Fazekas Béla) — A nyugati hadszíntér (Jordáky Lajos) — Ter­­sánszki J. Jenő új könyve (Pap Gábor) — Egy magyar közgazdaság-el­­m­élet történet (Nagy Gábor) — Országépítés (Rab Imre) HOZZÁSZÓLÁS Még egyszer a film és a zene (Szeghő Júlia) LAPOK, FOLYÓIRATOK 14. ÉVFOLYAM 1. S­Z­Á­M

Next