Korunk, 1939. január-június (14. évfolyam, 1-6. szám)

1939 / 1. szám

BORUNK F’clelßii szerkesztő: KI Kft PT SÁNDOR — 1* elelős kiadó: KOV ÁCS KATONA. JEN C> Főmunkatdrs: G А Д L GÁBOR MIMUWFWI !"»No18аШГТОтаШ11МШШЮЙ<ШВ*дNoИШШШИ<НДИМИИNo SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CLUJ. STR. GEN. DRAGÄLINA No. 108. CSEHSZLOVÁKIÁBAN: Főnaunkatárs és főbizományos Fábry Zoltán: Stos. JUGOSZLÁVIÁBAN: Főbizományos: Putnik Hiriaposztály, Növi Sad A bucorestS főbizományoe: Dán Mózes, Tel. 4-36-95. Egyes szám ára: 100 Lei; 15 Ke.; 25 dinár; 2.5 Sv.-ír. sich " • : diesem Band eine Übersicht über eneration im Alter von 25 bis 36 durch Werke seiner jungen Gene­­srscheint in holländischer Sprache, bereits Verhandlungen im Gange. j_«ci veirag oixtet um Einsendung von Schredihmaschinenmanuskripten in fran­zösischer, englischer, deutscher oder holländischer Sprache an die Adresse: N. V. Ein. QUEROJDO's UTTGEVEORS MU„ Keizersgracht 333, Amsterdam. Bedingung für die Aufnahme in die Anthologie ist die Beifügung eines kurzen Lebenslaufs, einer kurzen Bibliographie und einer Photographie des Autors. Einsendungen, die nicht angenommen werden, können auf Wunsch, sofern internationale Postscheine beigefügt sind, den Bewerbern zurückgeschickt wer­den. Spätester Einsendungstermin: 1. Februar 1939, Höchstumfang: 4000 Worte. Kérjük t. előfizetőinket, hogy esetleges címváltozásaikat, hozzánk azon­nal közölni szíveskedjenek. Ugyancsak kérjük az idejébe« meg nem érkezett előfizetői példány elma­radását haladéktalanul bejelenteni.

Next