Korunk, 1939. július-december (14. évfolyam, 7-12. szám)

1939-08-01 / 7-8. szám

Înregistrat la Tribunalul Cluj sub No. 22 (Dos. No. 856 1038) KORUNK BUN DE IMPRIMAT , TUDOMÁNY, IRODALOM, MŰVÉSZET, ÉLET , TARTALOM EZERHÉTSZÁZNYOLCVANKILENC CSEHI GYULA: Az Ancien Régime utolsó évtizedei — TAB­ARANT: 1789 juluis 14 — NAGY GÁBOR: A gazdasági előzmények — CAMILLE DESMOU­LINS levele apjához 1789 június 16-án — FÖLDES FERENC: 1789 és a gon­dolkodás — AZ EMBER ÉS A POLGÁR jogainak a nyilatkozata — HEVES RENÉE: 1789 és a nő. Mme Roland — CSEHI GYULA: 1789 és a „zsidókér­dés“ — VARGA KÁLMÁN: A művészet átalakulása — ROMAIN ROLLAND: Robespierre — BÁNYAI LÁSZLÓ: Erdély és a felvilágosodás — ABAFFY FERENC: Párbeszéd a szabadságról — FEJTŐ FERENC: Magyarország és császára 1789-ben — MARTINOVICS IGNÁC: Az ember és a polgár katekiz­musából — FALUDY GYÖRGY: Ezerhétszáznyolcvankilenc fordulóján. * PAP GÁBOR: A Szentszövetség kora — MÉLIUSZ JÓZSEF: Huszonöt éve— — JORDÁKY LAJOS: Téglagyári munkások _ MAI MAGYAR KÖLTŐK: Berkó L., Darvas Sz., Gereblyés L., Hollós Korvin L. és Horváth I. versei. KULTURKRÓNIKA Keleten a fényt kioltják (B­a­r­t­a Lajos) Művészet és magyarság (Kálk­ai Ernő) — Kellemetlen irodalom (Szeke­res György) — A francia forradalom emlékei (Forgács Antal) — Coblenz 1789-1792 (Jean Bruhat) — Campanella (Kovács Károly) — Az ötven éve halott Eminescu (Szemlér Ferenc) — Németh László VH. Gergelye (Hort Dezső) — Orvosi kriminalitás-orvosi felelősség (Steuer Imre Iván) — Fal feliratok (Sándor László) — a Röhm­­ügy (Köves József) — Az északi hadi­ háromszög (Keleti Sándor) VILÁGSZEMLE A háború és béke frontjainak kialakulása (K.) SZEMLE, BÍRÁLATOK Megjegyzések Veres Péter legújabb könyvéhez (Szekeres György) Új erdélyi költő (Kovács Katona Jenő) — Könyvek a csehszlovák tra­gédiáról — Francois Mamm­ac új regénye (Mosonyi Ferenc) — Testál­­i­ hát és életkor (Fekete Ferenc) — Nyugtalan szív (Ádám Elek) — Emberek, könyvek, városok (Szentimrei Jenő) — Vihar az akvárium­ban (Forgács Antal) — Más csillagon (Szentimrei Jenő) — A két Alfa (KKt.) — Viharos napok (D. K.), — Ez nem legenda (Sándor László) — Méregkóstolók (P. G.) — „Mi kinaiak” — tízezren (Füzes György) LAPOK, FOLYÓIRATOK 14. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM JÚLIUS —AUGUSZTUS

Next