Korunk, 1940 (15. évfolyam, 1-9. szám)

înregistrat la Tribunalul Cluj sub No. 22 (Dos. No. SC619.18) Ji fl O ^ O : TUDOMÁNY, IRODALOM, M ¦ V É S Z E T, É L E T * TARTALOM LUKÁCS GYÖRGY: A harmonikus ember eszménye és az irodalom JÓZSEF JOLÁN: József Attila élete (II.) DARVAS SZILARD: Harminc (Vers) SZENTMIKLÓSSY LAJOS: A magyarok az őshazában GEREBLYÉS LÁSZLÓ: Francia költőit (Műfordítások) SÁNDOR JÓZSEF: Utazás Aquincumba FEKETE FERENC: Ébredés a XX. században (Vers) SZABÓ IMRE: A magyarságkutatás bírálatához GEO BOGZA-SALAKION E.: Besszarábiai képek (Riport) ARS SACHS-FAL­UDY GYÖRGY: Egy vén anyóka imája (Műfordítás­) SZALAY ISTVÁN: Az angol hadiflotta REMENYIK ZSIGMOND: Történet Brúnóról (Elbeszélés) ANTAL HJALMAR: Tükördarabok (Vers) KULTÚRKRÓNIKA A jubiláló Erdélyi Irodalmi Társaság (Szentendrei Jenő) Erdélyi festők (Kovács Katona Jenő) — A mai fiatal újságíró (G. G.) — E. O. Lawrence (M. V.) — Javaharlal Nehru (B.) — Petróleum az új há­borúban (Keleti Sándor) — Háború és szociálpolitika (Szeremley László) — Meteorológia és háború (Márk Viktor) — A ,hadügyi illet­ve a ,hadsereg* társadalomtudományi vonatkozásai (S. R. Steinmetz) VILÁG SZEM­LE Olaszország szerepe — A nyugati háború — Ki birja tovább? — A finn-orosz y/W / SZEMLE, BÍRÁLATOK A ,közönség* tömeglélektana (Turno­wsky Sándor) Az átértékelt renaissance (Robotos Imre) — Az új iskola alapelvei (F­e­­iv­e­t­e F­e­r­e­n­c) — Babits Mihály: Keresztülkasul az életemen (Szent- Imrei Jenő) — Makkai Sándor: Magyarok csillaga (Aszódy János) — Földi Mihály: Menekülők (Berkó Sándor) — Nagy István Vékony az i­rtó (Köves Miklós) — Kodolányi János elbeszélései (Korvin Sándor) 1­94– 15. ÉVFOLYAM 1 f 1 . s­Z­ÁM 1 A KI 11 Á 1R

Next