Korunk 1957 (16. évfolyam / Új folyam 1.)

1957 / 1. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI, TÁRSADALMI, TUDOMÁNYOS ÉS MŰVELŐDÉSI SZEMLE TANTALOM BALOGH EDGÁR: Új humanizmus őrhelyén GALL ERNŐ: Társadalmi valóság és társadalomkutatás MORVAY GYULA: Téli utazás Pestre, Budára KECSKÉS JÓZSEF-KEREKES JENŐ: A tervgazdálkodás új feladatai BENKŐ SAMU: Bolyai Farkas, a műszaki értelmiség nevelője CSEHI GYULA: Jegyzetek a szovjet kultúráról JANCSÓ ELEMÉR: Magyarország tudományos munkásai között VILÁGGAZDASÁG, VILÁGPOLITIKA Az „Európa-gondolat“ és ami mögötte van (Kallós Miklós) — Az UNESCO köz­gyűlésén (Nagy István) — Az alumíniumistenek tanácsa és a meghiúsult ellen­­forradalom (Erdélyi László) — Romboló és építő hitelpolitika (A­s­z­ó­d­i János) KRÓNIKA Vivos voco, mortuos piango (Méliusz József) — Gaál, a szerkesztő (Szent­­imrei Jenő ) Gaál Gábor és a Korunk (Kohn H­­­tt­e­s) — Üdvözlet (Eugen Jebeleanu) — Városaink fejlődése a felszabadulás után (Déznai Viktor) — A jövő férne: a titán (Keleti Sándor) — Román-magyar műszaki szakterminológia (Felszegő­­ Ödön) — Izotópok és orvostudomány (Holán Tibor)­ — A modern olimpiai játékok (Jordáky Béla) — A harmadik Nemzetközi Geofizikai Évről (Xántus János) — Freud és a pszichoanalízis (Fodor Katalin) SZEMLE ÉS BÍRÁLAT Egy magyar humanista igaza (Robotom Imre) — A parasztkérdés irodalmunkban (Kacsó Sándor) — Adatok Erdély gazdaságtörténetéhez (Imreh István) — Mint nő fölé az ember (Marosi Péter) — Egy nagy muzsikusról (L. A.) — A gépi fordítás nyelvészeti problémái (Sz. Zs.) — Zenei tanulmányúton Kínában (Szegő Júlia) DISKUTA A színházak arculata (Jordáky Lajos) — Levél a Korunk szerkesztőihez (Szilágyi András) 1. (16.) É­V­F. 1. SZÁM

Next