Korunk 1958 (17. évfolyam)

1958 / 1. szám

Alapította (1926) Szerkesztette (1929—1940) DIENES LASZLO GAAL GÁBOR Szerkesztő bizottság: Balogh Edgár (felelős szerkesztő), Bányai László, Cherestegiu Victor, Csehi Gyula, Demeter János, Gáli Ernő (főszerkesztő), Kacsó Sándor, Kohn Hillel, Kovács György, Méliusz József, Nagy István, Péterfi István, Szabédi László, Szentimrei Jenő, Tompa István. SZERKESZTŐSÉG Kolozsvár, Szabadság-tér 4—5 POSTA-CÍM Cluj, Piata Libériája Nr. 4—5 Republica Populara Romina Telefon 14—68 E SZÁM MUNKATÁRSAI Aszódy János szerkesztő (Bukarest), Balogh Edgár egyetemi tanár (Kolozsvár), Barthman Richard egyetemi tanársegéd (Kolozsvár), Békési Ágnes szerkesztő (Bukarest), Csehi Gyula egyetemi tanár (Kolozsvár), Demeter János egyetemi tanár (Kolozsvár), Egyed Ákos tudományos kutató (Kolozsvár), Galbács Mihály egyetemi lektor (Kolozsvár), Göllner Carl tudományos kutató (Nagyszeben), Hidas Antal író (Moszkva), Imreh István egyetemi előadótanár (Kolozsvár), Incze Andor egyetemi előadótanár (Kolozsvár), Izsák László szerkesztő (Temesvár), Jánosházy György operarendező (Kolozsvár), Jordáky Lajos tudományos kutató (Kolozsvár), Kacsó Sándor író (Kolozsvár), Keleti Sándor szerkesztő (Kolozsvár), Látó Anna szerkesztő (Kolozsvár), Ligeti József színirendező (Sepsiszentgyörgy), Mészáros János közgazdász (Kolozsvár), Préda Victor egyetemi tanár (Kolozsvár), Radó Imre mérnök (Bukarest), Schwartz Árpád egyetemi előadó­­tanár (Kolozsvár), Sinkó Ervin író (Zágráb), Stugren Bogdan egyetemi tanársegéd (Kolozsvár), Szilágyi Júlia egyetemi hallgató (Kolozsvár), Szőcs István szerkesztő (Kolozsvár), Tóth Sándor egyetemi lektor (Kolozsvár), Varga B. László, a Párttörténeti Intézet munkatársa (Bukarest), Vígh Károly szerkesztő (Kolozsvár), Villain Jean író (Párizs), Vita Zsigmond könyvtáros (Nagyenyed), Xántus János középiskolai tanár (Kolozsvár). Előfizetéseket felvesz minden postahivatal, kézbesítő és a Sajtó­terjesztő minden fiókja. Előfizetési ár: egy évre 48 lej, félévre 24 lej.

Next