Korunk 1959 (18. évfolyam)

1959 / 1. szám

I­L K­O­R­U­N­K Alapította (1926) Szerkesztette (1929—1940) DIENES LÁSZLÓ GAÁL GÁBOR Szerkesztő bizottság: Balogh Edgár (felelős szerkesztő), Bányai László, Ch­erestesiu Victor, Csehi Gyula, Demeter János, Gáli Ernő (főszerkesztő), Kacsó Sándor, Kohn Hillel, Kovács György, Méliusz József, Nagy István, Péterfi István, Szabédi László, Szentimrei Jenő, Tompa István. SZERKESZTŐSÉG Kolozsvár, Szabadság-tér 4—5 POSTA-CIM Cluj, Piața Libertátis Nr. 4—5 Republics Populara Romina Telefon 14—68 E SZÁM KÜLSŐ MUNKATÁRSAI Budai Ferenc agrármérnök (Nagybánya), Cherestegiu, Victor egyetemi tanár (Kolozsvár), Daicoviciu, Constantin akadémikus (Kolozsvár), Erős István közíró (Mezőpanit, Maros­­vásárhely rajon), Gál Mátyás szerkesztő (Bukarest), Gazda József középiskolai tanár (Székelykocsárd), Hajós József tudományos kutató (Kolozsvár), Höhn Károly közép­iskolai tanár (Erdőszentgyörgy), Kántor Lajos egyetemi hallgató (Kolozsvár), Láng Gusztáv szerkesztő (Kolozsvár), Liveanu, Vasile egyetemi tanár (Bukarest), Loew, Hans művészettörténeti kutató (Kolozsvár), Medianu, Lilian közgazdász (Bukarest), Pál Árpád egyetemi lektor (Kolozsvár), Roth Endre egyetemi lektor (Kolozsvár), Szilágyi András író (Kolozsvár), Weiszmann Endre egyetemi lektor (Kolozsvár), Zalamea, Jorge író, a Béke Világtanácsa titkárságának tagja (Bécs). Előfizetéseket felvesz minden postahivatal, kézbesítő és a Sajtóterjesztő minden fiókja. Előfizetési ár: negyedévre 12 lej, félévre 24 lej.

Next