Korunk 1964 (23. évfolyam)

TARTALOM (1964 január—június) 1944—1964 Aszódy János: A hazai petrokémia jövője ...............................................III. 305 Dános Miklós: A téli kőolajmezőkön...............................................................III. 301 Furdek Mátyás: Jövedelmezőség a kollektív gazdaságokban .. .. VI. 615 Furdek Mátyás—Ráduly Jenő: Munkaerőgazdálkodás a kollektív gazdaságokban ...................................................................................................VI. 760 Marin, Constantin: Gépgyártó ipar és műszaki haladás ................... V. 618 Novodaru, Petru: Az­ ország tartományai.......................................................VI. 752 Roman, Valter: Az ipari forradalom és a jelenkori tudományos-mű­szaki forradalom néhány jellegzetessége Romániában .. V. 609 Sinnreich, Bertold: A román kőolajipar két évtizede .......................III. 297 Bellu, Nicolae: Korszakunk erkölcseinek szembesítése ...............................VI. 739 Benedek Zoltán: Nagykároly és vidékének táplálkozásáról .................. II. 208 Brutaru, Jack, Aurel Jiquidi ................................................................................III. 349 Cernea, Mihail: A munkásosztály gazdasági gondolkodása és a szocialista tudat ........................................................................................................................IV. 448 Csehi Gyula: Filológus a huszadik században .................................................. I. 12 Művészetről tudományosan ...............................................................III. 342 Cselényi Béla: Parasztháború — 1514 V. 625 Daicoviciu, Hadrian: A dák műveltség nyomában ...............................................VI. 768 Deák Tamás: Balzac a romantikus realista .................................................. I. 46 Gáli Ernő: Prométheuszi eszmény ................................................................................III. 287 Prométheusz az idők sodrában .......................... IV. 435 Gheorghiu, Nicolae: A Vaskapu vízerőmű- és hajózási rendszeré .. .. II. 143 Iacob, Raluca: A szomorúság színeitől a fényig .................................. .. I. 40 Jánosi János: Ivan Karamazov lázadása és kudarca ...................................IV. 790 Jócsik Lajos: Táplálkozás és társadalom ........................................................... II. 199 Kohn Hittel: A gazdaságtörténet mint tudomány .......................................... II. 194 König Miklós: A mezőgazdasági termelés iparszerű szervezéséről .. .. II. 160 Lantos László: Kibernetika és szociológia .......................................................III. 334 Lászlóiig Aladár: Eminescu-arc ........................................................................... V. 604 Lászlóiig Ilona: Hatékonyság és tanulói aktivitás az oktatásban .. .. III. 318 László V. Ferenc: Schönberg és a mai zene .......................................... II. 215 Lázár József: Amit nem fényképeztek ...............................................................VI. 748 Márkos András: Incze János műhelyében ................................................... I. 43 Liman, Horia: Tisztelgés a német lelkiismeret előtt ...................................IV. 487 Mikó Imre: Machiavelli, az első olasz jakobinus .......................................... I. 21 Páll Árpád: Shakespeare-vígjátékok Bukarestben ...............................................VI. 800 Policard, Albert: Az egyéniség szerepe a kollektív kutatómunkában • •­IV. 471

Next