Korunk 1966 (25. évfolyam)

Tartalom 1966. július—december Antal Dániel—Furdek Mátyás: Korszerű gazdálkodás — tudatalakulás Széplakon .................................................. VII. 994 Báder Tibor, E. Szabó Ilona—Murádin Jenő, Papp Aurél és kortársai VIII. 1165 Badina, Ovidiu: Szociológuskongresszus Evianban .................................. XI. 1496 Bajor Andor: Wells és a menekülő tudósok .................................................. XI. 1555 Balázs Sándor: Tudomány a négyzeten ........................................................... X. 1404 Balogh Edgár: A szocialista családért ........................................................... XI. 1491 Mint sziklára szállott hegyi madár .......................................VIII. 1158 Bányai László: Szocialista hazafiságunk közös történelmi gyökerei .. IX. 1230 Barabás Endre: Mire kell a tudomány az embernek?.......................................XII. 1665 Baumann, Zigmund: Ch. Wright Mills és a társadalmilag aktív szocio­lógia eszménye ........................................................................................... XI. 1533 Bertalanffy, Ludwig von: A rendszerek általános elmélete .................. X. 1401 Blág István: Gheorghe Şincai, az értelem úttörője .................................. X. 1385 Bodor András: Letűnt kultúrák nyomában ................................................... XI. 1541 Nyugat alkonyától­­ az egységes világcivilizációig • •­VIII. 1128 Bodor Pál: A jó újságírás dicsérete ................................................................... VIII. 1103 Borbáth Andor: Az élet védelmében .......................................................................XII. 1674 Bunta Péter: A párttörténet tükrében ...............................................................VIII. 1106 Bretter György: Személyiség és humanizmus (Műhelytanulmány) ■ ■ VII. 968 Cimpeanu Pavel: Gondolatok a tragikomikumról .................................. XI. 1559 Coşbuc, George: Provincializmusok íróink műveiben (Veress Zoltán for­dítása) .......................................................................................................... • • IX. 1250 Csehi Gyula: A Contemporanul és a marxista szociológia kezdetei Romániában ................................................................................................... VII. 961 Culea, Haralamb: Émile Dürkheim és a jelenkori szociológia . . . . IX. 1276 Dávid Gyula: A román színművészet 150. születésnapja ...............................XII. 1654 Lovinescu, az irodalomkritikus .......................................... X. 1420 Degan, Vasile: Tudományos brigádok falvakon ...............................................VIII. 1122 Demeter János: Népköztársaságtól szocialista köztársaságig...............................XII. 1651 Engel Károly: Coşbuc és Madách ................................................................... IX. 1244 Gáli Ernő: Műszaki civilizáció és humanizmus ...............................................XII. 1657 Herédi Gusztáv: A korszerűség, tudományosság jegyében .................. VII. 955 Letűnt korok üzenete .......................................... XII. 1696 Hoyle, Fred: Egy csillagász véleménye az életről .......................... ■ ■ VIII. 1138 Jancsó Elemér: A százéves Akadémia .................. IX. 1227

Next