Korunk 1967 (26. évfolyam)

Tartalom (1967. július—december) A 175 éves kolozsvári magyar színház köszöntése.................................... XI. 1483 Aszódy János: Gigantizmus a közlekedésben........................................... XI. 1524 Balázs Sándor: Az „áttételekről“, avagy a verbalizmus gyökere . . VIII. 1052 Balázsy Béla: Mikor ér többet a munkaegység? . . .... X. 1368 Balogh Edgár: lánca és Kossuth . . ........................................... VIII. 1049 Irodalmi kísérlet normasszabállyal . . XII. 1655 Piatea Luporum.......................................................................VII. 908 Szükséges dialógus volt......................................................... X. 1362 Bányai László — Unc, Gheorghe: Az októberi forradalom és a romániai munkás- és demokratikus mozgalom.......................................... X. 1324 Bányai László: Emlékezetes értekezlet......................................................... X. 1355 Bollos, Mircea: A gépkocsivezető személyisége és a balesetek . . XII. 1651 Bóna Ervin: Gondolatok a tudomány meghatározásáról............................ XI. 1503 Bözödi György: A Székely bánya forrásánál.................................................. IX. 1197 Bulgaru, Mircea: Ésszerű munkaerő-felhasználás a mezőgazdaságban . IX. 1201 Constantinescu, Miron: Új utakon a szociológiai kutatás .... IX. 1175 Creţoiu, Gheorghe: Az állam gazdasági szerepe...................................................XII. 1616 Csávossy György: Pincefénynél, pohár mellett...................................................VII. 915 Csehi Gyula: Három találkozás Októberrel ........................................... X. 1332 Dávid Gyula: A vidéki kultúra integrációja ..... XII. 1633 Titu Maiorescu formaigénye....................................................VII. 953 Debreczeni László: Kós Károly, az építőművész VIII. 1060 Demeter János: Megújuló felsőfokú oktatásunk.......................................... IX. 1171 Fogarasi József: Közigazgatás népköreiben.................................................. XI. 1477 Földes László: A sémától a lélek gyökeréig.................................................. IX. 1227 Furdek Mátyás: Szocialista árpolitikánk . .................................... XI. 1468 Gáli Ernő: Meditáció évfordulón..............................................................................XII. 1611 Gáli János: Amikor az emberiség igazi történelme kezdődött ... X. 1311 Garaudy, Roger: A XX .zúzád marxizmusa . . . . X. 1350 Heréd. v_.u­zenta. Ma.ama. ősi nosztalgia..................................................................VII. 900 Huszár Sándor: Húsz év az életem.................................................. . XII. 1623 Imreh István: A bálványosváraljai falukutatás.......................................... IX. 1190 Irányelv és közgondolkozás..................................................................................... XI. 1467 Jancsó Elemér: Színház és felvilágosodás................................................. XI. 1484 Jordáky Lajos: Munkásegység a Találkozón.................................................. X. 1359 Kacsó Sándor: Levél a szerkesztőséghez . ................................... X. 1361 Kallós Miklós: Ideológia és tudomány.........................................................................XII. 1636 Klacsmányi Sándor: Román drámák magyarul ................................. XI. 1488 Kon, I. Sz.: A rasszista benső világa..................................................................VII. 939

Next