Korunk 1970 (29. évfolyam)

REV 2010 Tartalom (1970. január—június) Apostol, Pavel: Lenin és a tudományos megismerés dialektikája . III. 347 Aragon, Louis: Ami egy történelemkönyvből kimaradt.... III. 372 Balázs Sándor: Környezetmódosítás és emberi felelősség .... V. 640 Bálint Tibor: Most mire gondolsz, szívem? ... . V. 694 Balogh Edgár: Az együttélés dokumentációja.................................................. VI. 806 Nemzeti egyenlőség és nemzetköziség .... III. 359 Valóság és magatartás................................................................ I. 3 Veres Pétertől búcsúzunk............................ ... IV. 548 Bányai János: Versépítési eszközök........................................................................ II. 219 Beloff, Max: A Brit Birodalom felbomlása (bevezette és fordította Bo­dor András)........................................................................................................... .. 718 Benetate, Grigore: Egészséges emberek, erős ország (lejegyezte Adrian Paunescu)........................................................................................................... VI. 858 Berar, Petru — Mitran, Ion: Harcos és alkotó társadalomtudományokért I. 7 Bori Imre: A magyar d­adaizmus sajátos arculata .... I. 30 Bretter György: Vörösmarty filozofikuma............................. I. 13 Briggs, Asa: A szabad időről......................................................... I. 82 Bugnariu, Tudor: Levél a Korunk szerepéről............................ VI. 803 Bunta Péter: A Groza-kormány megalakulása és jelentősége II. 163 Bus, Gheorghe: A mérték szelleme.................................................. I. 62 Buzura, Augustin: Felfedezések (Kántor Erzsébet fordítása) . VI. 876 Caranfil, M. T.: Moszkvai beszélgetés Marcel Carné filmrendezővel II. 232 Chardin, Teilhard de: A végső Föld......................................................................... V. 647 Constantinescu, Miron: Lenin és a történettudományok IV. 467 Dienes Sándor: Lakásártalmak.............................................................................. V. 677 Engel Károly: A hazai összehasonlító irodalomtörténet távlatai I. 56 Hídverők példamutatása................................................................ VI. 845 Farkas László: Előrejelzések 1980-ra................................................................. I. 72 Az ember és környezete......................................................... V. 639 Farcasanu, Mircea — Uray Zoltán: Az emberiség sugárvédelme . V. 684 Ferenczi Géza—Ferenczi István: Erdélyi középkori történet-kutatás és régészet...................................................................................... . . IV. 500 Filipascu, Alexandra: Tavasz — madárdal nélkül? V. 662 Fodor Sándor: Szeretek horgászni........................................... V. 697 Foucault, Michel: A tudományok három dimenziója . . II. 189 Gáli Ernő: Az értelmiség lenini felfogása................................... III. 338 Gáli János: A második világháború tanulságairól............... IV. 472 Hammer, Klaus: A dokumentumszínház új érvénye................................... I. 40 Huszár Andor: Társadalmi szerkezetünk modellje . . VI. 826 Hutira Ervin: A lenini elmélet — gazdaságpolitikánk vezérelve . . . III. 322 Huxley, Sir Julian — Nicholson, Max: Az ember szennyeződő környezete I. 73 Imreh István: Az agrártörténetírás új útjai.................................................. IV. 517 Ivasiuc, Alexandru: Lenin (Kántor Erzsébet fordítása)............................ III. 319

Next