Korunk 1976 (35. évfolyam)

1976 / 1-2. szám

XXXV. ÉVFOLYAM, 1—2. SZÁM 1976. JANUÁR—FEBRUÁR GALL ERNŐ • Az ötvenegyedik esztendő 1 RÁCZ GYŐZŐ • Képzőművészetelméleti kérdések a népfronti Korunkban 5 KÖLLŐ KÁROLY • A Korunk és a román irodalom 12 TÓTH SÁNDOR • A Korunk (1926—1940) szemrevétele 16 KOVÁCS JÁNOS • A kezdeti Korunk és Babits 26 * * * A tudományos könyv: munkaeszköz 30 TUDOR DRAGANU—ION DELEANU • Kettős jellegű párt- és állami szervek (Konzultáció) 45 SZILÁGYI ISTVÁN • Tűnődés egy lélek hadiállapotán 48 BRETTER GYÖRGY • Szilágyi István bizonyára regényt írt 54 KATONA ÁDÁM • „A tények okainak és az események értelmének megtalálása a cél“ (A pályakezdő Kemény Zsigmond eszmerendszere) 57 MÉLIUSZ JÓZSEF • Hazahozunk egy költőt 67 REITER RÓBERT • Misztikus vers, Súlyos emberi sorok, Felejthetetlen az idő .. Nem nevezhetlek ..., Jeromos (versek) 68 BEKE GYÖRGY • Avantgarde, néptestvériség, nemzeti felelősség (Beszélgetés Sőni Pállal) 71 * * * Brâncuși és a modern szobrászat formanyelve 78 KÁNYÁD­ SÁNDOR • Nomádok, Arany Jánosra gondolva, Szürkület (versek) 80 SZILAGYI DOMOKOS • Törpe ecloga (vers) 80 LASZLOFFY ALADÁR • Oda, A folytatás (versek) 82 HORVÁTH ISTVÁN • Hol feledtem el a szívdobbanást?, Szeptember (versek) 82 HERVAY GIZELLA • Itt, Kettévágva, Otthon, Dialektika (versek) 83 KÁDÁR JÁNOS • Látod ..Lehet (versek) 83 VÁRI ATTILA • Éjszakai monológ 84 MARKÓ BÉLA • A fiúvá változott szarvas (vers) 89 HADHÁZY ZSUZSA • Ringató (vers) 89 CHRISTOPHER ALEXANDER • A város nem fa (Bitó János fordítása) 90 JEGYZETEK KANYADI SÁNDOR • Kacsó Sándor 99 * * * Tribuna­l 1000 99 BALOGH EDGAR • Kalotaszegi gond (Hozzászólás Csép Sándor filmriportjához) 100 KÁNTOR LAJOS • Művészek közelről 101 * * * Az utolsó fellépés 102 BORGHIDA ISTVÁN • Vermeer bűvkörében 103 FORUM * * * Milyen legyen a Korunk? (Ankét — Balogh Edgár, Egyed Péter, Horváth Andor, Sütő András és Villányi Tibor válaszai) 106 BALLA ZSÓFIA • „Ifj időknek új dalaival“ 112 NEMZETKÖZI ÉLET MARTIAN I.­NICIU • Az ENSZ-Alapokmány és a világ mai valósága 114 (Folytatás a III. borítón) KORUNK ALAPÍTOTTA Dienes László (1926) — Szerkesztette Gaál Gábor (1929—1910). Főszerkesztő: Gáli Ernő • Főszerkesztő-helyettes: Rácz Győző Szerkesztőségi főtitkár: Ritoók János Szerkesztőség: Kolozsvár-Napoca, Mocok útja 3. Telefon: 2 18 36 (főszerkesztő); 1 60 30/117 (titkárság); 1 60 30/125 (szerkesztők). Postacím: 3400 Cluj-Napoca, căsuţa poştală 273. Republica Socialistă România.

Next