Korunk 1979 (38. évfolyam)

Tartalom (1979. január—június) ABAFAY GUSZTÁV : A Kelet Népe mindenese........................................... V. 340 * * * A függetlenség és szolidaritás jegyében.................................................. V. 317 AGOPCSA MARIANNA * A tájkép nem puszta ténymegállapítás I—II. I—II. 68 A. J. © Változó valóság — változó szociográfia.........................................VI. 440/441 * * * A Naphta-dosszié (Egy vita kontextusai — A. J. bevezetőjével) I—II. 8 ARADI JÓZSEF ® Kérdések a szociográfiáról..........................................................VI. 441 BAHTYIN, MIHAIL—VOLOSINOV, VALENTYIN ® Idegen nyelv, anya­nyelv, nyelvi öntudat I—II. (Könczöl Csaba fordítása) . III. 176, IV. 262 BÁLINT TIBOR • Emberi életek mutatója.................................................. V. 353 BALOGH EDGÁR : A Kelet Népe és Erdély.................................................. V. 331 Ép bőrrel, magvaszakadás nélkül.....................................IV. 255 Népszolgálatra való előkészület nemzedéki műfaja VI. 451 BANDI DEZSŐ • Megszakadt-e a népi gyakorlat művészetté válása? I—II. 53 BANNER ZOLTÁN • Azzal fejezik ki egyéniségüket, ahogyan a romá­niai magyarság mindennapi életéhez kapcsolódnak művészetükkel I—II. 63 BEKE GYÖRGY • „Szociográfiának“ elmegy akkor is, ha szociológiának nem felel meg?.............................................................................................................VI. 450 BÍRÓ ZOLTÁN • Nyelvhasználat és „társadalmi tér“.....................................VI. 455 BORGHIDA ISTVÁN • A művészet semmilyen ágában sem olyan fon­tos a közvetlen kapcsolat más központokkal, mint a képzőmű­vészetben ...........................................................................................................I—II- 72 BOROS JUDIT • A képzőművészetben nincs Forrás sorozat .... I—II. 68 CAMPEANU, PAVEL a Nyolc év a tv előtt (Társadalom és televíziós idő — Keszthelyi András fordítása).................................................................VI. 432 CSÁKY ZOLTÁN • Harmadik út — papíron és celluloidszalagon . . VI. 453 CSÁKY ZOLTÁN—VÁRHEGYI ISTVÁN a Futball és tudomány (Tv­interjú a futballpszichológia kérdéseiről)..........................................................VI. 465 CSEKE PÉTER • Emberségből példát................................................................ V. 371 Tanácstalan a riporter............................................................ IV. 259 CSÍKI LÁSZLÓ • Az igazság természetéről általában és Móricznál kü­lönösen .................................................................................................................. V. 359 DÁVID GYULA : A szociográfia divatjával számolhatunk .... VI. 453 DEÁK TAMÁS • Móricz Zsigmond-képünk viszontagságai .... V. 352 DITRÓI ERVIN : A fantasztikus Dürer....................................................I­II. 75 Igyekezzünk mű­kritikák helyett valódiakat írni . . I—II. 74 DRONDOE, GRIGORE » Gabriel Marcel filozófiájának irracionalizmusa (Balázs Sándor fordítása).............................................................................. III. 163 EGYED PÉTER : „És mikoron körülnézek, íme, a kor vala egyedüli kortársam“......................................................................................................I—II- 41 ERDÉLYI LAJOS © Régi temetők művészete...............................................VI. 477 FÁBIÁN ERNŐ • A hitvitázó ideológiája.....................................................VI. 469 A partikularitás ideológiája..............................................III. 179 Az etnicitás mibenvalóságát kell kutatnunk . . . VI. 448 FARAGÓ JÓZSEF • A szerves és a szervezett folklór.......................I­II. 49 FODOR KATALIN • Nyelvlélektan és pszicholingvisztika.........................III. 161 FURDEK MÁTYÁS—PÉTER GYÖRGY « Korszakváltás mezőgazda­ságunkban ....................................................................................................................IV. 233 GÁLL ERNŐ • A valóság vonzásában............................................................VI. 437 Reményen túli remény .........................................................................IV. 237 GAZDA JÓZSEF : A népélet­i közösségi modell................................VI. 451 GÓSY MÁRIA : A gyermeknyelvről............................................................vl. 166 GRECU, IOAN • Két jelentés május elseje emléke (D. G. fordítása) . . V. 313 IMREH ISTVÁN • A Móricz Zsigmond Kollégium ébresztése ... V. 345

Next