Korunk 1981 (40. évfolyam)

1981 / 1. szám

KORUNK XL. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM • 1981. JANUÁR * * * Köszöntő (Nicolae Ceauşescu elvtárs születésnapjára) 1 * * * Új tervidőszak kezdetén 3 PAPP JÓZSEF ANDRÁS • Kisüzemek a szocialista gazdaságban 6 EGYED PÉTER • „A communitas egy test“ (A kettős parancs modellje) 13 SALAMON ANIKÓ • Életbe játszott hagyomány (Egy rítus jelhasználata) 21 HAJDÚ FARKAS ZOLTÁN 9 Jelképek és intézmények 28 VERESS DÁNIEL • A levélíró Zágoni Mikes Kelemen II. 32 KÁNTOR LAJOS 9 Az éjszaka é­s az ébredés (Kezesség) 36 MIRCEA DINESCU • * * *, Névtelen (versek; Kozma Szilárd fordításai) 39 SZÁSZ JÁNOS • Racionalizálható-e a hit? 40 MOLNÁR DÉNES • A humorgrafikáról, avagy a fiatal karikatúra nagykorúsága 50 JEGYZETEK VERESS ZOLTÁN • Cselekvő művelődést 54 ÉLŐ TÖRTÉNELEM HAJÓS JÓZSEF – Csokonai d’N­olbaec-fordítása ürügyén (Halála 175. évforduló­jára) 56 SZEMLE BERNÁD ÁGOSTON • Csángó krónika (Gondolatok a könyvtárban) 59 HERÉDI GUSZTÁV • Bánáti könyvek 64 BALÁZS SÁNDOR 9 Helyzettudat és helyzet 65 SZABÓ ATTILA • Exegi monumentum 69 F. K. 9 Un model epistemologic-psihologic al creativităţii tehnice (Könyvről könyvre) 72 K. L. 9 Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi (Könyvről könyvre) 73 látóhatár Rácz Győző: A vegyészek és a filozófia (Era socialistă); Sz. J.: Klasszicista kételyek (Cahiers roumains d’études littéraires); V. L.: Tudományos szintézis a gazdaság­földrajzban (Területi Kutatások); L. D.: Alkotó együttműködés (Sunday Times Ma­gazine); K. L.: A labdarúgás jövője (Népsport) SZERKESZTŐK—OLVASÓK ILLUSZTRÁCIÓK Octavian Bour, Elekes Gyula, Fülöp Antal Andor, Molnár Dénes, Szabó Zoltán, Szörtsei Gábor w*.:‘ KORUNK ALAPÍTOTTA Dienes László (1926) — SZERKESZTETTE Gaál Gábor (1929—1910). Főszerkesztő: Gáli Ernő 9 Főszerkesztő-helyettes: Rácz Győző Felelős titkár: Ritoók János Szerkesztőség: Kolozsvár-Napoca, Mócok útja 3. Telefon: 218 36 (főszerkesztő); 1 60 30/117 (titkárság); 1 60 30/125 (szerkesztők). Postacím: 3400 Cluj-Napoca, căsuța poștală 273. Republica Socialistă România.

Next