Korunk 1987 (46. évfolyam)

1987 / 1. szám

Alapította DIENES LÁSZLÓ (1926) Szerkesztette GAÁL GÁBOR (1929—1940) Főszerkesztő RÁCZ győző Felelős titkár JANCSIK PÁL Szerkesztőség KOLOZSVÁR-NAPOCA, Mócok útja 3. Telefon 1 78 36 Postacím 3400 CLUJ-NAPOCA, casuta postala 273. Republica Socialists Románia XLVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM • 1987. JANUÁR NICOLAE. CEAUȘESCU elvtárs újévi rádió- és televíziós üzenete egész népünkhöz 1 LUPÁN ERNŐ • Nagy vezetőjét ünnepli az ország 6 PÁL ÁRPÁD • Köszöntő 13 MAGYARI LAJOS • Mert jönnie kellett (vers) 18 MIK­LOS LÁSZLÓ • így épül (vers) 18 ION CRINGULIANU • Ének a teljes emberért (vers — Szabó­­ Károly fordítása) 19 FORRAI MARION • Gondolatok a társadalomtudományok nevelő jellegéről 21 FODOR LÁSZLÓ • A modern román nemzeti állam megalaku­lása 26 PÉTER GYÖRGY • 25 éves a szövetkezeti mezőgazdaság 31 GHEORGHE BUS • Ideológiai értékrend a művészetben 38 DÁVID GYULA • Eminescu jelenvalósága 42 * * * Negyven bejegyzett szabadalom (Beszélgetés Kolozsvári Zoltánnal, a marosvasárhelyi könnyűipari gépgyár kutató­intézetének vezetőjével — Korunk interjú, kérdezett és le­jegyezte Gáspár Sándor) 46 ÍRÓASZTAL SZTRANYICZKI GÁBOR • Determinizmus és történelmiség 50 BUCHWALD PÉTER • Egy gyógyszerkutató év(század) végi töp­rengései 52 LASZLOFFY A­LÁDÁK • Az idők kutkárája (avagy egy kis fi­lológia a mennyei csapszékben) 56 MÉSZÁROS JÁNOS • Békés alkotások 58 BURJAN­GAL EMIL • Érték kontra érték? 60 FLOREA MARIN • Az élet szolgálatában 61 HAZAI TÜKÖR BARABÁS TIBOR • Románia vízigényeinek alakulása az ezred­fordulóig 64 KATEDRAKÖZELBEN II. KACSÓ ZITA • A diákok kommunista szellemű neveléséről 68 HORVÁTH JÓZSEF • Tehetséggondozás az iskolában 70 USEP SÁNDOR • Szülői szemmel (Olvasok egy kincses kalendá­riumot) 72 KILÁTÓ URAY ZOLTÁN • Orvostudomány az emberért 74 RAB JÁNOS • A fejlődésre ítélt élő anyag 75 SZEMLE CRIȘAN MIRCIOIU • Esszék az orvosi hivatásról 79 ILLUSZTRÁCIÓK Erdős I. Pál, Victor Feodorov, Gaál András, Izsák Márta-1, Ka­­rancsi Sándor, Kun György, Libor Laza Éva, Márton Árpád, Constantin Nicescu, Páll Lajos, Vasile Pop-Negresteanu JEGYZETEK

Next