Korunk 1988 (47. évfolyam)

1988 / 1. szám

KORUNK Alapította DIENES LÁSZLÓ (1926) Szerkesztette GAAL GÁBOR (1929—1940) l­.Szerkesztő RÁCZ GYŐZŐ Felelős titkár JANCSIK PÁL Szerkesztőség KOLOZSVÁR-NAPOCA Mosok útja 3. Telefon 1­78­36 Postacím 3400 CLUJ-NAPOCA căsuța postală 273. Republica Socialistă România XLVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM • 198S. JANUÁR * * * Tiszteleg az ország 1 A Nicolae Ceaușescu elvtárs 70. születésnapjának és több mint 55 esztendei forradalmi tevékenysége megkezdése évfordulójá­nak szentelt tisztelgő ünnepi gyűlés. NICOLAE CEAuȘESCU elvtárs beszéde 5 Tisztelgő üdvözlő üzenet Nicolae Ceaușescu elvtárshoz a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága, az Államtanács, Romá­nia Szocialista Köztársaság kormánya, a Nagy Nemzetgyűlés és a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja részéről 18 A Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Végre­hajtó Bizottságának és Románia Szocialista Köztársaság Állam­tanácsának határozat-dekrétuma, a Románia Szocialista Köz­társaság Hőse legmagasabb megtisztelő cím, a Szocializmus Győzelme Érdemrend és a Jubileumi Emlékérem adományo­zásáról Nicolae Ceaușescu elvtársnak, a Román Kommunista Párt főtitkárának, Románia Szocialista Köztársaság elnöké­nek 30 KONCZ JÓZSEF • Románia jelenkori történelmének kiváló stra­tégája 32 AUREL NEGUCIOIU • A tudomány és a kommunizmus 39 RACZ GYŐZO • Művészetfilozófia és politika 53 SUPAN ERNŐ • Nicolae Ceaușescu elvtárs tanítása az államról és a jogról 61 OLÁH ISTVÁN • Fény, föld, élet (vers) 73 EUGEN FRUNZĂ • Pajzsként vigyázza (vers — Balogh Zsigm­ond fordítása) 74 DÁVID ISTVÁN • Hazám fia (vers) 75 VIOREL COZMA • A hű kommunista (vers — Sós Imre fordí­tása) 76 MARIANA RADUȚIU • Tudomány és politika 77 ILLUSZTRÁCIÓK Corneliu Brudascu, Karancsi Sándor, Kusztos Endre, Nagy Endre Mihai Nemeș, Mircea Vremir

Next