Korunk 1989 (48. évfolyam)

1989 / 1. szám

Alapította DIENES LÁSZLÓ (1926) Szerkesztett* GAAL gabob (1929—1940) Főszerkesztő RACZ GYŐZŐ Felelős titkár JANCSIK PÁL Szerkesztőség CLUJ-NAPOCA Mocok útja 8. Telefon 1 78 36 Postacím 3400 CLUJ-NAPOCA căsuța poștală 278. Republica Socialistă România XLVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM • 1989. JANUÁR NICOLAE CEAUŞESCU elvtárs újévi rádió- és televíziós üzenete egész népünkhöz 1 * * * Hódolat Nicolae Ceauşescu elvtársnak, pártunk és népünk nagyszerű vezetőjének, a ragyogó államférfinak 8 PÁL ÁRPÁD • Tisztelgés forradalmárok előtt 15 ION CRINGULEANU • Önmagát teremtő történelmi idő (vers — Kerekes Gábor fordítása) 19 FRANZ LIEBHARD • Köszöntés (vers — Kürtös György fordí­tása) 20 CSEKE GÁBOR • Köszöntő a jövőért (vers) 21 MIKLÓS LÁSZLÓ • Szeretetünk virágaival (vers) 22 HINU ZAPIRTAN • Alkotó szocializmusmodell 23 SZTRANYICZKI GÁBOR • A politikai rendszer fejlődésének törté­nelmi irányáról 28 LUPAN ERNŐ • Állam- és jogtudományunk ma 35 TEODOR LUPSE • Béke - együttműködés 46 SIPOS ISTVÁN • Váltás a gazdaságirányításban 52 PÉTER GYÖRGY • Az új agrárforradalom 63 VORZSAK­ALMOS • Felhalmozás és intenzív növekedés 71 ILLUSZTRÁCIÓK Ignat Stefanov, Horváth József, Nagy Endre, Valentin Tanase

Next