Korunk 2003 (III. folyam 14.)

2003 / 1. szám = Európai integráció - magyarok, románok

KORUNK EGYED PÉTER VISSZA AZ ELSŐ EURÓPÁBA VETÉSI LÁSZLÓ KISKÖZÖSSÉGI REHABILITÁCIÓ KÁNYÁDI SÁNDORRAL ROMÁNOK ÉS IDEGENEK EURÓPAI INTEGRÁCIÓ MAGYAROK ROMÁNOK EURÓPAI mjgjEGRÁCIÓ MAGYAROK ROMÁNOK EURÓPAIjB­egrációA gyarok ROMÁNOK EURÓPAI fe®EGRÁCIÓ pf a íf0­ifpTfA ífÁí a rjf? l­imfí /METS 1 Nagyon különös helyzetben van az, aki az európaiságról gondolkodik... egyrészt önmagában kell átértékelnie a történelem fontosságát. Különösen a mi erdélyi történészeink szokták hangsúlyozni, hogy a múlt a jövőnk, hogy azon állunk. Nem vonom kétségbe ennek az álláspontnak az igazát, ha a múlt megteremtett művelődési értékeinket jelenti, mindazoknak az áldozatát, akik a népek, népcsoportok túlélését biztosították.­­Egyik szép példája ennek a magyar végvári kapitányoké, akik akkor is adtak vajd egy rhénes forintokat az egyetemjáró diákoknak, ha egyébként hó­ számra nem tudtak zsoldot fizetni katonáiknak­. Ismétlem, a múlt szellemi értelmével kell majd bánni, mert egyébként Európa elég sok robbanóanyagot használt, termelt és vermelt el történelme folyamán. Ezek után inkább a képzelőerőnkre, fantáziánkra lesz szükségünk, az agykutatók­­filozófusok tudják a legjobban, hogy milyen szánalmasan kis mértékben használjuk a jó képzeletünket. De talán most gyorsíthatunk: az európai integráció ugyanis egy olyan lehetőséget ajánl nekünk, ami a kicsinyek erőfeszítését megsokszorozhatja, átírhatja lehetőségeinket. Átírhatja például abba az irányba, hogy a kelet-európai kis népek így - a román és a magyar - ne egymás rabságának a feltételei, hanem egymás szabadságának a feltételei legyenek, hogy ne a félelem kösse össze őket a vakság és a süketség bilincsével, hanem azon túl, hogy békében megférnek egymás mellett, még egymás hasznára is lehessenek. E.P.

Next