Korunk 2007 (III. folyam 18.)

2007 / 1. szám = Nagyszeben - múlt, jelen

KORUNK NAGYSZEBEN MÚLT JELEN NAGYSZEBEN MÚLT JELEN NAGYSZEBEN MÚLT JELEN NAGYSZEBEN GUTTMANN SZABOLCS TIBORI SZABÓ ZOLTÁN „MEGMUTATJUK MAGUNKAT A VILÁGNAK” KONRAD GÜNDISCH NAGYSZEBEN MINT ERDÉLYI „FŐVÁROS” HORST SCHULLER-HAJDÚ FARKAS­ ZOLTÁN NAGYSZEBEN GORTISZI KÖVEI JOACHIM WITTSTOCK-FODOR BÁLINT ALKOTÁSI FOLYAMAT ÉS TÖBBNYELVŰSÉG LÁSZLÓFFY ALADÁR ÓDA SZEBENHEZ GYERMEKHANGRA­­ Magyarul Nagyszeben, románul Sibiu, né­metül Hermannstadt, a Cib­in patak mellett, az egykori Szászföldön, Erdély egyik legjelentő­sebb városa. Története bizonnyal fontos érv volt, amikor elnyerte az ,,Európa kulturális fővárosa" címet, amely 2007-ben Luxem­bourggal együtt emeli azon városok sorába, amelyeknek előtte már odaítélték 1985 óta. Athénnal kezdődött ez a sor. Firenzével folytatódott, majd jöttek sorra földrészünk fővárosai (Amszterdam, Párizs, Dublin, Madrid, Lisszabon, Stockholm, Reykjavik), de mások is, a „csupán" szellemiekben elsők (Weimar, Rotterdam, Bruges, Genova), és azt is tudjuk, hogy 2008-ban az angliai Liverpool és a norvég Stavanger a soros, egy évre rá az osztrák Linz és a litván Vilnius, s készülődhet már a 2010-es év kijelölt hármasa is: a német Essen, a török Isztambul és a magyar Pécs. Bizonyára, lesz majd érdeklődő, akit az események felkeltette kíváncsiság arra kész­tet, hogy átszelje Európát, és a Luxem­bourgban való időzés után megforduljon Nagyszebenben is (vagy fordítva). Nagyszebenről szól tehát idei első lap­számunk, amelyben nemcsak a város múlt­jának, de jelenének is felvillantjuk né­mely aspektusát, szász és magyar, hazai és külföldi szerzőink jóvoltából, akik a „Nagyszeben­­kérdéskört" különböző értelme­zési keretek között közelítik meg - ezért az általuk megrajzolt kép igen színesre sikeredett, ami - reményeink szerint - elnyeri olvasóink tetszését is.­ ­ KÉTEZERHÉT HARMADIK FOLYAM / JANUÁR

Next