Korunk 2012 (III. folyam 23.)

2012 / 1. szám = A hitel vására

VIRGINÁS ANDREA • Bizalomból szőtt bukások a klasszikus amerikai filmben ... .90 g i­jy BALÁZS IMRE JÓZSEF • Avantgárd jelentések .........................................................92 ■ KÖZELKÉP ZÓLYA ANDREA CSILLA • A Hitel­szoba küszöbénél .............................................100 CSEKE PÉTER • „Munkamegosztó szerepelkülönülés”. Az Erdélyi Fiatalok és a Hitel konfrontációi .......................................................................................................104 ■ TÉKA MADARAS SZIDÓNIA • Füstben menő kultúrmenedzsment (Mozgó könyv) ..........110 KÁNTOR LAJOS • A költő albuma ...........................................................................112 PAKSA RUDOLF • A történészcéh modern üdvtörténete .........................................114 MURÁDIN JÁNOS KRISTÓF • Magyarország és Európa a külügyminiszter szemével ......................................................................................................................120 A Korunk könyvajánlata (Kántor Lajos ajánlja) ...........................................................124 ■ TALLÓ H. A. • A politika és a pénzpiacok .............................................................................125 R. L. • Bájterme, barkácspénz ....................................................................................125 K. L. • Latinovits és a ködszurkáló .............................................................................126 ■ ABSTRACTS .............................................................................................................. 127 ■ KÉP A Dónát úti katolikus templom. LÁSZLÓ MIKLÓS felvételei : ALAPÍTÁSI ÉV 1926 ANDOR (főszerkesztő-helyettes, világirodalom), KESZEG ANNA (társadalomtudományok), KOVÁCS KISS GYÖNGY Kiadja a Korunk Baráti Társaság ■ Elnök: KÁNTOR LAJOS ■ Tiszteletbeli elnök: DEGENFELD SÁNDOR Főszerkesztő: BALÁZS IMRE JÓZSEF ■ A szerkesztőség tagjai: CSEKE PÉTER (médiatudomány), HORVÁTH ANDOR (főszerkesztő-helyettes, világirodalom), KESZEG ANNA (társadalomtudományok), KOVÁCS KISS GYÖNGE (főszerkesztő-helyettes, történelem), RIGÁN LÓRÁND (filozófia) ■ Gazdasági vezető: MÁRTON LEVENTE ATTILA ■ Grafikai arculat: KÖNCZEY ELEMÉR ■ Titkárság: BALÁZS JÚLIA, SASS GYÖNGYI, SÓLYOM ANNAMÁRIA ■ A Korunk - Budapesti Porta grémiuma: DERÉKY PÁL, ILIA MIHÁLY, POMOGÁTS BÉLA, POSZLER GYÖRGY, ROMSICS IGNÁC, TETTAMANTI BÉLA, ZALÁN TIBOR ■ Állandó munkatársak: EGYED PÉTER, HAJDÚ FARKAS­ ZOLTÁN (Heidelberg), KOVALSZKI PÉTER (Detroit), PETI LEHEL, SZENTES ZÁGON, ZELEI MIKLÓS (Budapest), ZÓLYA ANDREA CSILLA (Budapest) ■ A megjelenéshez támogatást nyújt a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap, a Szabad Sajtó Alapítvány, a Román Művelődésügyi és Örökségvédelmi Minisztérium és az Új Budapest Filmstúdió. ■ SZERKESZTŐSÉG: Kolozsvár, Str. Gen. Eremia Grigorescu (Rákóczi út) 52. Telefon: 0264-375-035; Fax: 0264-375-093 ■ POSTACÍM: 400750 Cluj, OP.I. cp. 273, Románia; Internet: www.korunk.org; e-mail: korunk@gmail.com; korunk@korunk.org; Fényszedés: KOMP-PRESS Kft. ■ NYOMDA: ALUTUS, Csíkszereda, Hargita út 108/A. Tel./fax: 0266-372-407 ■ Előfizetést a szerkesztőség is elfogad: egy évi előfizetés 40, fél évi előfizetés díja 20 RON. A KORUNK magyarországi terjesztését az Apáczai Sajtóhíd Alapítvány végzi (1088, Budapest, Krúdy Gyula u. 3., Tel.: 0036-1-266-65-85); a lap megrendelhető a következő faxon: 0036-1-235-07­39, illetve e-mailen: erno.toth.deb@gmail.com. ■ Revista apare cu sprijinul Ministerului Culturii §i Patrimoniului National ■ Revista editata de Asociatia de Prietenie Korunk (400304 Cluj-Napoca, str. Gen. Eremnia Grigorescu nr. 52,; Cod fiscal 5149284). ■ ISSN: 1222-8338

Next