Korunk, 2019 (III. folyam 30.)

2019 / 1. szám = Színház a világban

KORUNK-HÍREK A KORUNK 2019. ÉVI LAPSZÁMAI Január ■ Színház a világban Február ■ Utópia — disztópia Március ■ A magyar történelem nagy csatái Április ■ Indián életformák, indián kultúrák Május ■ Oktatás és kutatás, térben és időben Június ■ Filmesztétika Július ■ Korzó Augusztus ■ Modern klasszikusok Szeptember ■ A kritika nélkülözhetetlensége Október ■ Fiatal erdélyi vállalkozók kezdeményezései November ■ Nobel-díjas írók December ■ Rendszerváltás Közép-Kelet-Európában KORUNK AKADÉMIA ■ A Korunk Akadémia Összeomlás és impéri­um váltás Erdélyben (1918- 1920) sorozata keretében 2018. december 4-én Romsics Ignác egyete­mi tanár, az MTA rendes tagja tartott előadást Románia nyugati határainak kijelölése a párizsi békekonferencián címmel. A rendezvény házigazdája Kovács Kiss György, a Korunk főszerkesztője volt. KORUNK STÚDIÓGALÉRIA ■ 2018. november 30-án nyílt meg László Hajnalka kiállítása. Bevezetőt Zakariás Ágota művészettörténész mondott. A kiállítás kurátora Fazakas Rita volt.

Next