Korunk, 2020 (III. folyam 31.)

2020 / 1. szám = Opera

KORUNK-HÍREK A KORUNK 2020. ÉVI LAPSZÁMAI Január ■ Opera Február ■ Avantgárd Március ■ A kortárs jogtudomány kihívásai Április ■ Ruralitás, a változó falu Május ■ Trianon Június ■ Fák Július ■ Művészetfilozófia Augusztus ■ Európa-tervek Szeptember ■ A moldvai csángók Október ■ Nők és konfessziók November ■ Kiállításpoétikák December ■ Temesvár - Bánság KORUNK AKADÉMIA ■ A Korunk Akadémia Trianon 100 soro­zatának november-decemberi előadásai: L. Balogh Béni, történész-főlevéltáros: A román-magyar határ kijelölése a békekonferencián (2019. november 13). Zeidler Miklós, egyetemi docens: A magyar békedelegáció érvrendszere és törekvései (2019. december 4). Mind­két rendezvény házigazdája Kovács Kiss György, a Korunk főszerkesztője volt. A Korunk a CEEOL és EBSCO (MLA International Bibliography with Full Text) nemzetközi adatbázisokban jegyzett folyóirat

Next