Reáliskolai nevelőintézet, Kőszeg, 1934

teményei közül 2 költeményt kell megkövetelni; a fennmaradt 6 költemény a többi költő műveiből tetszés szerint választható a rendelet mellékleteként közölt jegyzékben felsoroltak közül“. Intézetünk magyar szakos tanárai az idézett jegyzékből a következő köl­teményeket válogatták ki és tanítják az egyes évfolyamokban: 1. Balassa Bálint: Katona ének (Vitézek, mi lehet...) 2. Zrinyi Miklós: Szigeti veszedelem. I. 1 — 6. Versszak. 3. Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez. 4 Berzsenyi Dániel: A közelítő tél. 5. Kisfaludy Károly: Rákosi szántó a török alatt. 6. Vörösmarty Mihály: Zalán futása 1. ének 1—34. sor. 7.V „ Fóti dal. 8.H „ Keserű pohár. 9. ii „ A vén cigány. 10. 11 „ A puszta sír. 11. ii „ Magyarország címere. 12.Petőfi Sándor: A hazáról. 13. 11 11 Egy gondolat bánt engemet. 14. 11 Reszket a bokor. 15. 11 11 Szeptember végén. 16. 11 19 Távolból. 17. 11 11 Füstbe ment terv. 18.­­ 11 Szülőföldemen. 19. 11 11 Ha férfi vagy, légy férfi. 20. i­ n Megy a juhász szamáron. 21. ii n­ Falu végén kurta kocsma 22. Arany János:A rab gólya. 23. n n Fiamnak. 24. 11 n V. László. 25. i­ n Szondi két apródja. 26.n n Tetemrehivás. 27. 11 r­ Családikoz. 28. Tompa Mihály: A madár fiaihoz. 29. n ti A gólyához. 30. Ady Endre: Prológus.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék