Szép-Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez 3. (1823)

71 Azt mondta Csokonai Vitéz Mihály, midőn ötét baráti a’ házasságra unszolták: „Ha gazdagot veszek el, pénzével lesz bajom, ha szegényt, magával. Egy silány Poéta mond Révainak hízelkedve: „Tudós, te jobbára vízivó vagy, és milly tüzesek ver­seid ! — hát ha még borral élnél?“ Erre Révai: „Tu­dós, te igen is bor ivó vagy, és milly fagyosok Ver­seid ! hát ha még vizzel élnél! ?Ir Barcsaiba , kinek deli termetéhez képest kellemet­len artza volt, bele szeretett egy Bécsi Szép. „Sze­resd gyöngy alak Hadnagy társamat, kinek képe nyílt rózsa, mond a’ Test őrző“—volt abban,a meg szól­­lamlik a' Gratzia : „csak a’ bájos szint kell kedvel­nem ; de te benned tégedet/* SZ. F. KÜLÖNÖSSÉGEK. A’ Déli tenger szigeteinek lakosi kutya hússal élnek. Meghizlaltatnak elsőben a’ Kutyák nálok, és azután kerülnek a’ mészárszékre. Leg hasonlóbbak még azok, a’ mi Juhász kutyáinkhoz, hanem fejek na­gyobb és vastagabb, szemeik igen kitsinyek , füleik felállók, és kurta szőrös farkúak. Nem ugatnak, ha­nem üvöltnek, és igen restek. Húsok jobb ízű, mint-­­sem az ember gondolná, hihetőképpen, mivel gabo­nából készült étellel tartatnak. v S. F. E P I G Pt A M M A. Emmi! remek munkát kívánsz én tőlem. Ezen vers. A’ remekem , mert jobb nincs valamennyi között.

Next