Szép-Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez 4. (1824)

yitó Darab , —a’Magyar Olvasó és Tudományos Közön­séggel fejendő közlétre érdemesnek ítéltetik. — Melly is így következik . Tekintetes Fö Nótárius Gáspár Pál Úrnak Csokonai Vitéz .Mihály — Víg napokat! Az én tsak itthon világosodó szemem tsak egy kis vi­déket látott vala ki maga körül , az ő florizonját határoz­ták holmi alatsony falak, Jegenyék, és Komlók, 's én azt gondoltam, hogy azok a’Világnak szélei, a’mellye­­ken kívül látszik ’s hallik valami, de a’ mellyet fel nem vehetek — Így gondolkodott magában Az együgyű Otahajta, Ki ollykor egyet sóhajta Sorsán puszta kősziklában. O látván, hogy szűz fénnyébe A' Nap az ö partján jön fel, ’S az ö partján enyészik el A’ Tengernek kék vizébe . Azt gondolta tsekély ésszel , Hogy egy két vad köszirt között E’ kis szigetbe költözött A’ Világ mind az öt résszel; ’S hogy annak minden forgása, ’S Baja tsak abban végződik, Ha a' Szigethez verődik A’ szomszéd Tenger habzása.— Ezt látván, melly messze terjedt, Gondolta, hogy van valami Még arra , de nem tudja , Mi ? ’S annak tudására gerjedt.

Next