Közgazdasági és statisztikai évkönyv 8-9. (Budapest, 1894-95)

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV. NYOLCZAMK-KILENCZEMK ÉVFOLYAM. 1894—95. A MAGYAR TUD. AKADÉMIA STATISZTIKAI ÉS NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS AZ ORSZ. M. KIR. STATISZTIKAI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTIK JEKELFALUSSY JÓZSEF ÉS VARGHA GYULA. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT KIADÁSA. 1896. Ára kötve 5 Irt.10 korona. KÖZGAZDASÁGI ÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék