Közgazdasági Szemle – 1975.

december - VITA - Gergely István: Külső infláció – gazdasági tisztánlátás és aktív cserearány-politika

GERGELY ISTVÁN: Külső infláció — gazdasági tisztánlátás és aktív cserearány-politika Néhány éve még a „kúszó" infláció elméleti problémái foglalkoztat­tak bennünket.* Amióta azonban a tőkésországokban az infláció „ro­hanó" inflációvá változott, egyre inkább és alaposabban kell átgondol­nunk, hogyan védjük meg magunkat a tőkés világgazdaság inflációs nyomásával szemben. Van olyan irányzat, amely az inflációs hatást első­sorban aktív valutapolitikai eszközökkel, a valuták értékarány-változását rugalmasan követő árszorzókkal kívánja ellensúlyozni.** Hagelmayer István cikke*** teljes szélességében vizsgálja a külső infláció hatásait, és a jelenleginél hatékonyabb gazdasági eszközrendszert javasol. A társa­dalmi terhek megosztását — a költségvetés, a vállalatok és az egyének között — a gazdasági szabályzók, a külkereskedelmi „hidak" jelenlegi­nél ösztönzőbb rendszerével kívánja kialakítani. A védekezéshez azonban sokkal jobban kellene ismerni a kórokozó természetét, például a valuta­átértékelések mechanizmusát, a világpiaci árarányoknak az olajválság által kiváltott változásait, az infláció felgyorsulásának és lassulásának jellemzőit, a pénz értékváltozásának mérési lehetőségeit és módozatait. Vagyis hozzá kellene edződnünk ahhoz, hogy a külső inflációval har­colva , békésen egymás mellett éljünk vele. A problémák megoldásait keresve érdeklődésre tartanak igényt a polgári közgazdászok tanulmá­nyai, akiknek (kétes értékű előny!) nálunk hosszabb idő óta, behatóbban volt alkalmuk foglalkozni az infláció sokféle hatásával. Egy új árolló: az olaj- (nyersanyag-) olló Az árolló két árucsoport egymáshoz viszonyított áralakulásának időbeli lefolyását mutatja. Közismert formája az agrárolló, az agrárter­mékek viszonylag alacsonyabb árszintje az ipar termékeihez képest. A fejlődő országok (a harmadik és a negyedik világ) számára az agrár­ * 1974 tavaszán jelent meg Radnóti Éva alapos és sokoldalú elemzése ,,A kúszó infláció elméleti problémái" címmel. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1974.) ** Árnyati elemzést ad erről Akar László: Az árszorzók módosítása és az aktív valuta­politika című cikkében. (Pénzügyi Szemle, 1975. 5. sz. 363—372. 1.) Csikós-Nagy Béla: Tart­ható-e a felgyorsult gazdaságnövekedés? (Közgazdasági Szemle, 1974. 5. sz. 513—524. 1.) és Csikós-Nagy Béla: Adalékok az inflációelmélethez. (Közgazdasági Szemle, 1975. 5. sz. 564— 575. 1.) *** A külső infláció és a cserearányromlás belső hatásai. (Közgazdasági Szemle, 1975. 7—8. SZ. 809—821. 1.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék