Közgazdasági Szemle – 1994.

október - Török Ádám: Stratégia-e a vállalati sodródás?

Stratégia-e a vállalati sodródás? 889 BAUER TAMÁS [1981]: Tervgazdaság, beruházás, ciklusok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. BRADA, J. C.-SINGH, I.-TÖRÖK ÁDÁM [1994]: Firms Afloat and Firms Adrift. Hungarian Industry in the Transition. M. E. Sharpe, Armonk-London. CHANDLER, A. D., JR. [1962]: Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. The M. I. T. Press, Cambridge-London. COASE, R. H. [1988]: Industrial Organization: Á Proposal for Reserach. (A következő közle­mény újraközlése: Policy Issues and Research Opportunities in Industrial Organization. Szerkesztette: Victor R. Fuchs, Vol. 3. of Economic Research: Retrospective and Pros­pect. NBER General Series, No. 96. Cambridge, Mass., 1972.). Megjelent: Coase, R. H.: The Firm, the Market and the Law. The University of Chicago Press, Chicago-London, 57-74. o. CSABA LÁSZLÓ [1994]: Az összeomlás forgatókönyvei. A rendszerátalakítás alkalmazott közgaz­daságtana. Figyelő Rt., Budapest. FIGYELŐ [1993]: Top-200 1993. A legnagyobb vállalkozások a számok tükrében. Különszám. Figyelő, Budapest. HALPERN LÁSZLÓ [1993]: Factors and Effects of Trade Reorientation in Hungary. CEPR Discussion Paper Series No. 772. március, Centre of Economic Policy Research, London. KORNAI JÁNOS [1993]: Transzformációs visszaesés. Közgazdasági Szemle, 7-8. sz. KSH [1994]: Tájékoztató: 1994. május, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. LAKI MIHÁLY [1992]: A vállalati magatartás változása és a gazdasági válság. Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences Discussion Papers No. 5. Budapest. LAKI MIHÁLY [1993­]: A posztszocialista állam a vállalatok piacán. Közgazdasági Szemle, 5. sz., 457-466. o. LAKI MIHÁLY [1993­]: Vállalati viselkedés elhúzódó gazdasági visszaesés idején. Külgazdaság, 11. sz., 23-34. o. LAKY TERÉZ [1994]: A magángazdaság kialakulásának hatásai a foglalkoztatottságra. Közgaz­dasági Szemle, 6. sz., 530-550. o. MAJOR IVÁN [1994]: A hiteljegytől a Kisbefektetői Részvényvásárlási Programig. Külgazdaság, 3. sz., 40-51. o. MAJOR IVÁN-MIHÁLYI PÉTER [1994]: Privatizáció - hogyan tovább? Közgazdasági Szemle, 3. sz., 214-228. o. PISKOLTI SÁNDOR [1993]: A csődtörvény néhány elvi és gyakorlati problémája. Külgazdaság, 12. sz., Jogi melléklet, 177-191. o. PORTER, M. E. [1990]: The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. SÁRKÖZY TAMÁS [1993]: A privatizáció joga Magyarországon (1989-1993). Akadémiai Kiadó, Budapest. SOMAI MIKLÓS [1993]: Autóipar és autópiac Magyarországon. Ipargazdasági Szemle, Struktú­rák-Szervezetek-Stratégiák, 2. sz., 61-86. o. TÖRÖK ÁDÁM [19925]: Egy „értékcsökkentő" vállalat a magyar elektronikai iparban. Közgazda­sági Szemle, 1. sz. TÖRÖK ÁDÁM [19926]: Privatization, Structural Adjustment and Exports: the Case of the Hungarian Engineering Industry. Paper prepared for the IIASA Conference „Internatio­nal Trade and Restructuring in Eastern Europe". Laxenburg, Austria, 19-21 November 1992. Megjelenés előtt az Eastern European Economics c. folyóiratban. TÖRÖK ÁDÁM [1993a]: Hungarian Industry and the Economic Transition. World Bank transi­tion and Macro-Adjustment Division Research Paper Series. Number EE 15. January. TÖRŐK ÁDÁM [19936]: Trends és Motives of Organizational Change in Hungarian Industry -A Synchronic View. Journal of Comparative Economics, 17, 366-384. o. TÖRŐK ÁDÁM [1993c]: Industrial policy and foreign direct investment [FDI] in Hungary. Wor­king paper for the Blue Ribbon Comission. Budapest, december. TÖRÖK ÁDÁM [1994]: Hungarian Industry in 1992. An Ássessment of Trends and Behaviors. Eastern European Economics, Winter 1993-94., Vol. 31., 6. sz., 66-80. o. VÁNYAI JUDIT-VISZT ERZSÉBET [1991]: Csődben a híradástechnika? Ipargazdasági Szemle, Struktúrák-Szervezetek-Stratégiák, 2. sz., 61-72. o. VICKERS, J.-YARROW, G. [1988]: Privatisation: Án Economic Analysis. MIT Press Series on the Regulation of Economic Activity. The MIT Press, Cambridge, Mass. VINCE PÉTER [1993]: Az állami szerepvállalás változatai (A privatizáció dilemmái és fordulópont­jai). Külgazdaság, 3. sz., 15-24. o. VISSI FERENC [1994]: A külföldi működőtőke-beruházások és a verseny. Közgazdasági Szemle, 4. sz., 349-359.. o. VOSZKA ÉVA [1993]: Állami társaságok - a „spontán privatizáció" és a kényszerátalakulások szülöttei. Közgazdasági Szemle, 1. sz., 24-31. o. WEINTRAUB, R. E. [1979]: Microfoundations. The compatibility of Microeconomics and Macro­economics. Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, Melbourne. WILLIAMSON, O. E. [1985]: The Economic Instituitons of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. The Free Press, New York.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék