Központi Értesítő, 1911 (36. évfolyam, 1. félév)

1911-01-01 / 1. szám

50905 XXXVI. évfolyam. Megjelenik az 1875. évi XXXVII-ik t.-cz. 8-ik §-a alap­ján, minden csütörtökön és vasárnap. Szétküldetik a Közgazda­sági Értesítővel együtt min­den csütörtökön. Budapest, 1911. január 1-én. KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M, KIR, MINISTER. ElőfizetéséRJ"csupán a Köz­gazdasági Értesítő kiadóhiva­talánál (Pesti könyvnyomda részvény-társaság Budapest, V., Hold-utcza 7.) fogadtatnak el, még pedig csakis a két lapra együttesen. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszi A bojegyzést rondelő végzés keltő, a czőg folyó-és alszáma A czég szószerinti szöveg« A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetők Irattan 1 szám Jegyzet lindapesti törvényszék 1910. deczember 6. 122997. sz. 16145/1 Rózsa Artúr Főtelep Budapest Rózsa Artúr czipőkereskedő, buda ­pesti lakos. o a> lO Üzlete : VIII., Baross-utcza 69. szám. » 1910. deczember 6 122724 sz 16144 1 Abonyi Artúr Fí. lelop Budapest Abonyi Artúr mindennemű műsza­ki szükségleti czikkek, szerszámok és gépek elárusitásával foglalkozó üzlet­tulajdonos. budapesti lakos. o a> .—i íí vO M Üzlete : VI., Dessewffy-utcza 29. szám. * 1910. deczember 3 122777. sz. 16140 1 Lengyel A. Főtolep Uud&pest Lengyel Adolf paszományárú ke­reskedő, buJapesti lakos o 03 íf Cl o 03 o CO TP CM o 03 <M Üzlete : IV., Gizella-tér 2 szám. ír 1910. i'eczember 3. 122775. SÍ. 16139/1 Kudelka Ármin építőmester Főtelep Budapest Kudelka Armin építőmester, buda­pesti lakos. o 03 íf Cl o 03 o CO TP CM o 03 <M Üzlete: VII., Wesseléuyi-u. 18. szám. * 1610. deczember 3. 122774. sz. 16138/1 Rézmányi János Főtelep Budapest Kázniáuyi János sertés ügynöki és bizományi üzlettulajdonos, buda­pesti lakos. o 03 íf Cl o 03 o CO TP CM o 03 <M Üzlete : VIII., Iíoszoru-utcza 24. szám. » 1910. deczember 3. 122772. sz. 16137/1 Erdős Ödön Főtelep Bud" ->e«t Erdős Ödön uri- és női divat-, fehérnemű-, esernyő-, kalap- és czipő­árúkereskedő, budapesti lakos. o 03 íf Cl o 03 o CO TP CM o 03 <M Üzlete : VII., Baross-tér 17. szám. » 1910. deczember 3. 122771. sz. 16136/1 Tomkay Béla Főtelep Újpest / s Tomkay 1561a kovácíipyrüelet­tulajdonos, ujpest: lakos. Emí^ % ' ' 'í "7 O S co •0« CM rH » 1910. deczember 3. 122769. sz. 16135/1 Rajos Béla Főtelep Budapest Ilajos Béla fűszer- és csemege­kereskedő, budapesti lakos. o 03 rH CM Üzlete: IV., Veres Pálné-u. 7. szám. » 1910. deczember 3. 121883. sz. 16134/1 Gergely Adolf Adolf Gergely Főtelep Budapest Gergely Ailolf műszaki czikkekkel kereskedő, budapesti lakos. O C3 CO (M Üzlete: VI., Bajnok-utcza 19. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék