Központi Értesítő, 1911 (36. évfolyam, 1. félév)

1911-05-18 / 40. szám

— 1207 39. szám. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye Czégvezetők és felszámoló czégvezetők A társaság Jogviszonyai Irattári 1 szám 1 Jegyzet Baáapesti törvényszék 1911. május 2. 41163. sz. 11787/1 Budapesti szíjgyártó és nyerges kisiparosok közszállitási és közös-műhely vállalata Kiss, Forberger, Sajdy és Társai Főtelep Budapest A czég együttesen jegyeztetik Közkereseti társaság. Kezdetét vette 1911. év április hó 16. napján. Társtagjai: Skrobák János, Szíjártó Imre, Flieger Ferencz, Jancsó Gyula, Liebl Gyula, Nagy Dániel, Galina Ferencz budapesti, Péter Ambrus, Steinburg Mór újpesti, Olbrich Lőrincz, Tamás György, Werner Gusztáv, Forberger K. Lajos, Eichberg Ödön, Ficsór Illés, Majorossy Jenő, Kurucz Mihály, Szo­vinsz András, özvegy Herisch Ottóné született Roth Jozefa, Kiss Kálmán, Gőgös István, Gögös Ferencz, Kiss Sándor, Iricsek Ferencz, Szuprioovits János, Farkas István, Urosevits Márton, Gulyás László, Marcsinyi Jenő, Ruppert Ferencz, Musil Ferencz, Sajdy Károly, Márkus István, Dörfler Lajos, Schön­wald József, Kotsy Imre, Nahogyil Mátyás és Nerhaft György budapesti lakosok, fszijgyártó- és nyerges-üzlet­tulajdonosok. A czéget csupán Kiss Kálmán, For­berger K. Lajos és Sajdy Károly társ­tagok képviselik és együttesen olyképen jegyzik, hogy az előirott vagy elő­nyomott czégszöveg alá mind a hár­man vezetéknevüket irják. a> .—i ^ o lO Üzlete : VIII., Fecske-u. 9. szám. » 1911. április 29. 37859. sz. 11792/1 Valnicsek Béla és Fia bútor- és gyógyszerlár­berendezők Főtelep Budapest Közkereseti társaság. Kezdetét vette 1911. évi márczius hó 1. napján. Társtagjai: Valnicsek Béla és Val­nicsek János asztalos üzlettulajdonosok, budapesti lakosok. A czéget a társtagok egyformán kép­viselik és önállóan jegyzik. 03 ,—l oí OO eo Üzlete : VI., Erdélyi-u. 4. szám. » • 1911. április 29. 38793. sz. 11793/1 Polczer és Társa Főtelep Budapest A czégjegyzés együttes. Közkereseti társaság. Kezdetét vette 1911:. évi márczius hó 22. napján. Társtagjai: Polczer Sándor és Gosz­tonyi Vilmos, hajtű- és hajdíszműárúk gyártási üzlettulajdonosok, budapesti lakosok. A czéget a társtagok együttesen képviselik és olyképen jegyzik, hogy az előirt vagy előnyomott czégszöveg alá mindkét társtag vezetéknevét irja. »-I OS co" CO •<»< Üzlete I., Lenke-u. 65. szám. j* 1911. április 29. 39352. sz. 11794/1 Divald és Monostory Főtelep Budapest Közkereseti társaság. Kezdetét vette 1911. évi április hó 10. napján. Társtagjai: Divald Dezső, nyomda­termékek értékesítésével és forgalomba hozatalával foglalkozó üzlettulajdonos és Monostory György fényképész üzlet­tulajdonos, budapesti lakosok. A czéget a társtagok egyformán képviselik és önállóan jegyzik. 03 »—i E— Üzlete : VIII., József-u. 16—18. szám. » 1911. április 29. 39934. sz. 11795/1 Kovács és Szabados Főtelep Újpest A czégjegyzés együttes. Közkereseti társaság. Kezdetét vette 1911. óvi április hó 26. napján. Társtagjai: Szabados Simon és Kovács Ernő vendéglő és kávéház üzlet­tulajdonosok, újpesti lakosok. A czéget a társtagok együttesen kép­viselik és olyképen jegyzik, hogy az előirott vagy előnyomott czégszöveg alá mindkét társtag vezetéknevét irja. —H s Sr i"-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék