Központi Értesítő, 1914 (39. évfolyam, 1. félév)

1914-01-22 / 7. szám

2. szám. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó- és alszám­a A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetők Irattári 1 szám 1 Jegyzet Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 6. 186920. sz. 18480/1 Schiller Testvérek Főtelep Budapest Schiller Sándor arany lán­czkészitő iparüzlettulajdonos, budapesti lakos. 00 O 03 CO lO 03 CO 61 CO Átvezettetett a társas czégek jegyzékének XLVII. kötet 362. lapjára. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai között.) Üzlete : VII., Dob­ utcza , 53. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 2. 185797. sz. .18475/1 Hamburger és Birkholz Főtelep Budapest Hamburger Mór kő- és könyv­nyomda, valamint vonalzó ipaüzlettulaj -tulajdonos, budapesti lakos. Spitz Samu és Engel Béla, kik a czéget önállóan jegyzik. 00 O 03 CO 1O 03 CO 61 CO Átvezettetett a társas czégek jegyzékének XIX. kötet 194. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai között.) Üzlete : V., Csáky­ utcza 13. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 2. 186048. sz. 18473 1 Klein Jakabné Főtelep Erzsébet­falva Klein Jakabné született Spitzer Fanni szatócs és vegyeskereskedési üzlettulajdonos, erzsébetfalvai lakos. co­m 33 02~­03 6 Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 2. 186047. sz. 18472 1 Grosz Károly Főtelep Budapest Grosz Károly gabonaügynökségi üzlettulajdonos, budapesti lakos. C0 03 000 03 O Üzlete : V., Visegrádi­ utcza 12. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 2. 184636. sz. 18471/1 Schieszl Henrik marhakereskedő és mészáros Főtelep Üröm • Schieszl Henik marhakereskedő és mészáros üzlettulajdonos, ürömi lakos. 00 03 L5~ 03 o Czégbirtokos a czéget akképen jegyzi, hogy:az előirott vagy előnyomott czégszöveg alá teljes nevét irja. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 2. 186049. sz. 184­4/1 Hungária film­kölcsönző Klein Sándor Főterep Budapest Klein Sándor filmkölcsönző és kereskedő üzlettulajdonos, budapesti lakos. CD 03 o~ o Üzlete : VII., Rákóczy­ út 60. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 6. 184345. sz. 18476/1 Harmati Gyuláné Főtelep Budapest Harmati Gyuláné született Si­m­ándi Julia nürrnbergi diszmóáruke­reskedő, budapesti lakos. co­m 33 036 o Üzlete : VII., Erzsébet­ körút 38. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 6. 188346. sz. 18477/1 Elkán Pál Főtelep Budapest Elkán Pál sapkanagykereskedő, budapesti lakos. co 03 o~ Üzlete : V. Váczi-körút 12. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 6. 188347. sz. 18478/1 Meitner József Főtelep Budapest Meitner József kereskedelmi érték és árubizományi üzlettulajdonos, buda­pesti lakos. 1­00 o. Üzlete : VI., •Vörösmarty­ u. 18/a szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 6. 188348. sz. 18479/1 Braun Sándor Főtelep Budapest Braun Sándor női felöltő- és női ruha eladásával foglalkozó üzlettulaj­donos, budapesti lakos. co CI3 Üzlete : IV., Károly-körút 24. számp.

Next