Központi Értesítő, 1914 (39. évfolyam, 1. félév)

1914-01-22 / 7. szám

— 81 — Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetők Irattan II szám || Jegyzet Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 10. 190265. sz. 18483/1 Fesztinger Ábrahám magán­bizományos az I. számú vásárcsarnokban Főtelep Budapest Fesztinger Ábrahám magánbizo­mányi üzlettulajdonos, budapesti lakos. 1129/1913 Üzlete : IX. ker., I. számú vásárcsarnok. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 10. 190357. sz. 18484/1 Prejzer Izsákné Ruha­kereskedő Főtelep Budapest Prejzer Izsákné szül. Breitner Borbála ruhakereskedő, budapesti lakos. Breitner Salamon 00 cc op Üzlete : VII., Népszinház­utcza 22. szám. Budapesti törvényszék 1914—7.­­ 1913. deczember 10. 190359. sz. 18485/1 Sterk Ferenczné Főtelep Budapest Sterk Ferenczné született Lőwy Juliska vendéglős üzlettulajdonos, buda­pesti lakos. Sterk Ferencz 1119/1913 Üzlete : VI., Teréz-körút 15. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 10. 190360. sz. 18486/1 Szőnyi Lajos Főtelep Budapest Szőnyi Lajos posztókereskedő, budapesti lakos. 1120/1913 Üzlete : VI., Anker-köz 1. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 10. 190361. sz. 18487/1 König Sámuel Főtelep Budapest König Sámuel értékpapír vételét és eladását közvetítő ügynök, budapesti lakos. 1121/1913 Üzlete: VI., Gyár­ utcza 36. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 10. 190362. sz. 18488/1 Acht József és társai czég bizományosa Kovács Sámuelné Főtelep Budapest Kovács Sámuelné sz. Acht Lina fehérnemű-, szövött-, kötött- és szőnyeg­árúkereskedő és bizományos, buda­pesti lakos, co­­l­co Üzlete : VIII., Berzsenyi­ utcza 3. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 10. 190363. sz. 18489/1 Ditrichsteinné takarítási vállalat Főtelep Budapest Özv. Ditrichstein Mórné született Reich Hermina takarítás­, padlóbe­eresztés, felkefélés, üvegtisztítás, sző­nyegporolás, porszívógép segélyével, megóvás, poloska- és féregirtás, köpő­csészék kölcsönadása, és tisztántartása és bútorberaktározásával, valamint lakás és helyiség közvetítésével foglalkozó üzlettulajdonos, budapesti lakos. • co­m) Üzlete : VII., Kertész­ utcza 27. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 12. 187925. sz. 18493/1 Wagner Manó oki. gépészmérnök műszaki iroda Főtelep. Budapest Wagner Manó oki. gépészmérnök, budapesti lakos, műszaki irodaüzlet­tulajdonos. 1008/1913 Czégbirtokos a czéget olyképen jegyzi, hogy az előirott vagy elő­nyomott czégszöveg alá vezetéknevét és utónevének kezdő­betűjét írja. Üzlete : VI., Szobi­ út 5. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 12. 189582. sz. 18494/1 Hermes film­kölcsönző vállalat Heller Gyula Főtelep Budapest Heller Gyula film­kölcsönző üzlet­tulajdonos, budapesti lakos.­­ 1113/1913 Üzlete : VII., Rákóczi­ út 49. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 12. 189880. sz. 18495/1 Goldmann Salamon Főtelep Budapest Goldmann Salamon, szövött-, kötött- és rövidárúkereskedő. Üzlete : VII., Király­ utcza 6. szám. Budapesti törvényszék 1914—7. 1913. deczember 12. 190644. sz. 18497/1 Farkas Victor czukrász­papirkellékek gyára Főtelep-Budapest Farkas Victor czukrászati papir­czikkek gyártásával foglalkozó üzlet­tulajdonos, budapesti lakos. 03 2 Üzlete : VIII., Z-Zovánszky­utcza 17. szám, 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék