Központi Értesítő, 1914 (39. évfolyam, 2. félév)

1914-12-03 / 97. szám

XXXIX. évfolyam. Megjelenik az 1875. évi XXXVII-ik t.-CZ. 8-ik §-a alap­ján, minden csütörtökön és vasárnap. Szétküldetik a Közgazda­sági Értesítővel együtt min­den csütörtökön.­­ 2577 — Budapest, 1914. deczember 3-án. OZPONTI ÉRT KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR, MINISTER. 97. szám. Előfizessek csupán a Köz­gazdasági Értesítő kiadóhiva­talánál (Pesti könyvnyomda részvény­társaság Budapest, V., Hold-utcza 7.) fogadtatnak el, még pedig csakis a két lapra együttesen. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetők . Jegyzet Budapesti törvényszék 1914—97. 1914. november 14. 138837. sz. 19050/1 Neumann József „Korona" filmvállalata Főtelep Budapest Neumann József filmelőállítással, kölcsönzéssel és kereskedéssel foglal­kozó üzlettulajdonos, budapesti lakos. 757/1914 Czégbirtokos a czéget akképen jegyzi, hogy az előírott vagy előnyomott czégszöveg alá teljes nevét írja. Üzlete : VII., Rákóczi-út 76. szám. Budapesti törvényszék 1914—97. 1914. november 14. 138838. sz. 19051/1 Rácz Arthur építkezések vállalata Főtelep Budapest Rácz Arthur, oki. mérnök, építések, vízvezeték-csatornázások, központi fű­tések, világítási és egészségügyi beren­dezések munkálatainak felvállalásával foglalkozó üzlettulajdonos, budapesti lakos. 759/1914­­ 758/1914 Üzlete : VII., Erzsébet­ körut 38. szám. Budapesti törvényszék 1914—97. 1914. november 14. 138839. sz. 19052/1 Koch Richard építőmester Főtelep Budapest Koch Richard budapesti lakos, építő­mesteri üzlettulajdonos. 759/1914­­ 758/1914 Üzlete : VI., Szondi­ utcza 51. szám. Budapesti törvényszék 1914—97. 1914. november 14. 138841. sz. 19053/1 Gombos Pál Paul Gombos Főtelep Budapest Gombos Ede Pál fém, fémdiszmó, műipar és konyhaszeráru kereskedelmi ügynöki üzlettulajdonos, budapesti lakos. 761/1914 Üzlete : VII., Erzsébet-körut 17. szám. Budapesti törvényszék 1914—97. 1914. november 14. 138810. sz. 18130/2 Fried Zsigmond Főtelep Rákospalota 534/1913 Ezen czégnek megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1913. évf. 53. számát.) Budapesti törvényszék 1914—97. 1914. november 14. 138860. sz. 7982/2 Péterek és Wagner Főtelep Budapest Okleveles mérnök és építőmester. 226/1895 Czégbirtokosnak okleveles mérnöki és építőmesteri minősége is bejegyeztetett. (Lásd 1897. évf. 37. számát.) Debreczeni törvényszék 1914—97. 1914. november 18. 26684. sz. 1374/2 Szügyi Sándor Főtelep Debreczen­i czég megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1911. évf. 74. számát.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék