Központi Értesítő, 1917 (42. évfolyam, 2. félév)

1917-11-18 / 92. szám

92. szám. - 1934 - Dr. Vázsonyi Vilmos igazgatósági tag ebbeli minőségének és czégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1917. évf. 56. számát.) (Lásd 1917. évf. 46. számát.) Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és alszén is A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye Czégvezetők és felszámolt czégvezetők A társaság jogviszonyai 2 . Jegyzet Budapesti törvényszék 1917—92. 1917. szept. 29. Cg. 252/23. 1005/79 Angol-Osztrák bank budapesti fióktelepe Filiale der Angló-Oestereichischen Bank in Budapest. Főtelep Récaben Fióktelep Budapest , m .N ti . Az a körülmény, hogy a czégnek IV. ker . Kálvin-tér 2. szám alatt is van üzlete, fel­jegyeztetett. (Lásd 1917. évi. 62. számát.) Budapesti törvényszék 1917—92. 1917. október 10. Cg. 2.1?3/9. 2065/56 Budapest—Tiszai helyiérdekű vasút részvénytársaság. • Főtelep Budapest Az 1916. évi junius hó 19. napján tartott rendes közgyűlés á­tal elhatá­rozott, a kereskedelemügyi m. kir. minisz­ter által 1917. évi augusztus hó 23-án 59097/1917. III. számú rendeletével jóvá­hagyott alapszabálymódosítás bejegyez­tetett. ©J •ro­m 1 KO . (Lásd 1917. évf. 5­1. számát.) Budapesti törvényszék 1917—92 1917. október 10. Cg. 2423/8. 11110/13 Polgári kő- és mészipartelepek részvénytársaság. Polgardier Stein und Kalkwerke Actiengesellschaft Főtelep Budapest Az 1917. évi május hó 30-án tartott rendes közgyűlés által elhatározott alapszabálymódosítás bejegyeztetett. 05 N au Cl­ub O (Lásd 1917. évf. 56. számát.) Budapesti törvényszék 1917—92. 1917. szept. 22. 0g. 2876/19. 3283/21 Unió élet- és gyermekbiztositó intézet mint szövetkezet Union Lebens­und Kinderver­sicherungs Anstalt als Genossenschaft. Főtelep Budapest Fióktelep Wien ppa. Gál Lajos társasági tisztviselő. Gál Lajos társasági tisztviselőnek alapszabályszerű c­égjegyzési jogosult­sága bejegyeztetett. co .tv. 00 C­ l ti O 03 00 00 bb O 03 -HB O­­ bb O Budapesti törvényszék 1917—92. 1917. szept. 26. Cg. 889/9. 8526/15 Magnesit ipar és bányászati részvénytársaság Magesit Industrie und Bergbau Actiengesellschaft 1'Otelup Budapest Fióktelep Bepaben Wetzler, A. Günther, Goldstein, Franz Schönwald, M. Hochschild, Netter, Neumann és dr. Fejér, igazgatósági tag.­­Wetzler Bernát, Günther Alfréd, Goldstein Pál, Schönwald Ferencz, Hochschild Moritz, Netter Artúr, Neu­mann Gábor és dr. Fejér Miksa igaz­gatósági tagoknak ebbeli minőségük és c­égjegyzési jogosultságuk bejegyez­tetett. co .tv. 00 C­l ti O 03 00 00 bb O 03 -H­ O­­ bb O Mayer Maksa, dr. Modern Miksa, Loewe Adolf, Baross József, Böhm Gyula, Kádár Gusztáv, Molnár Nándor, és Neugebauer Kornél igazgatósági tagok ebbeli minőségüknek és czégjegyzési jogosultságuknak megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1917. évf. 51. számát.) Budapesti törvényszék 1917—92. 1917. október 3. Cg. 4049/10. 14601/5 Cser- és erdőipari részvénytársaság. Lohe- und Forst­industrie Actiengesellschaft Főtelep Budapest Dr. Szűcs igazgatósági tag, Dr. Szűcs Károly igazgatósági tag­nak ebbeli minősége és czégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. co .tv. 00 C­ l ti O 03 00 00 bb O 03 -HB O ^ bb O

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék