Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 1. félév)

1918-02-03 / 10. szám

11. szám. - 238 - A Bejegyzési Királyi­­ rendelő végzés törvényszék­e . J­­ . A czég szószerinti szövege A fSzslip én a fióktelepek helye Czégvezeték és­­elszámoló czégvezeték Budapesti törvényszék 1918-18-1918. január 2. Cg. 7130/2. 15324/1 Magyar Általános czipőgyár közkereseti társaság Moskovits és Társa Főtelep Budapest Petringenár János­ Budapesti törvényszék 1918 — 10 % 1918. január 6. Cg. 6490/3. 15328/1 Havas I. és Társa Főtelep Budapest Budapesti törvényszék 1918 — 10 19­1­8. január 6. Cg. 6995/2. 15329/1 Szendrő és Korányi mérnök és építőmester Főtelep Budapest Budapest­i törvényszék 1918 — 10 1918. január 6. Cg. 7066/2. 15330/1 Schwartz Lajosné és társa Főtelep Budapest Budapesti törvényszék 1918-10 1918 január 6. Cg. 7239. 15381/1 Mészöly László és Ádám Erzsébet Főtelep Budapest Budapesti törvényszék 193­8 —10 1918. január 6. Cg. 7252. 15332/1 Fort Oszkár és társa Oskar Fort & Comp. Főtelep Budapest » A társaság logvlatonysi Közkereseti társaság, kezdetét vette : 1917. évi november hó 15. napján. Társtagjai: Moskovits Samu és Petringenár Jánosné, született Wozarik Mária czipő­gyártással foglalkozó üzlet­tulajdonosok, budapesti lakosok. A czég a társtagok által önállóan s olyképen jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czégszöveg alá bár­melyik társtag a névaláírását írja. Közkereseti társaság­­ kezdetét vette : 1917. évi augusztus hó 24. napján. Társtagjai: Havas Izidor és Havas Izidorné, született Fischer Katalin, gyarmatárú ügynökségi üzlettulajdonos, budapesti lakosok. A czég a társtagok által egyformán képviseltetik és önállóan jegyeztetik. Közkereseti társaság­­ kezdetét vette , 1917. évi október hó 1-ső napján. Társtagjai : Szendrő Zsigmond épí­tési vállalkozó és Korányi Géza okleve­les építészmérnök és építőmester, buda­pesti lakosok. A czég a társtagok által önállóan s olyképen jegyeztetik, hogy az elő­írott vagy előnyomott czégszöveg alá bármelyik társtag a vezetéknevét írja. Közkereseti társaság­­ kezdetét vette : 1917. évi november hó 1-ső napján. Társtagjai: Schwartz Lajosné, szüle­tett Rosenberg Gizella és Rosenberg Helén női kalap-készítéssel és női kalapdivat­kellékkereskedéssel foglalkozó üzlet­tulajdonosok, budapesti lakosok. A czég a társtagok által egyformán képviseltetik és önállóan jegyeztetik. ) Közkereseti társaság : kezdetét vette : 1917. évi deczember hó 1-ső napján. Társtagjai : Mészöly László és Ádám Erzsébet, fényképészettel és képfesté­szettel foglalkozó üzlettulajdonosok, budapesti lakosok. A czég a társtagok által együttesen s­akképen jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czégszöveg alá mind­két társtag a teljes nevét irja. Közkereseti társaság­­ kezdetét vette : 1917. évi deczember hó 29. napján. Társtagjai : Fort Oszkár és ifj. Fort Oszkár bádolos, légszesz, vízvezeték, központi fűtés-b­erendezés és autóalkat­rész készítésével foglalkozó üzlettulaj­donosok, budapesti lakosok. A czég egyedül ,Forst Oszkár tars­tag által képviseltetik és általa önállóan jegyeztetik- fr­ n­­n­­­tá DJ O­­M •3 Jegyzet Üzlete : VIII., Luther-utcza 4. szám.­­ a CD eb EJ Üzlete : Vit., Damjanich-utcza 30. szám. Üzlete : IX., Márton-utcza 35/a. szám. CD CD O t­bb O • 55 M l­ti CJ CD CD O t­bb O • 55 M l­ti CJ Üzlete : IV., Régi posta-utcza 10 szám.­­ CD CD O t­bb O • 55 M l­ti CJ Üzlete : IV., Bécsi-utcza 5. szám. Átvezettetett a kereskedelmi egyéni czégek jegyzékének XV. kötet 101. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap egyéli czégjegyzék rovatai között.) Üzlete : IX., Angyal-utcza 33. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék