Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 2. félév)

1918-07-04 / 52. szám

52. szám.­­ 22 — Jasyzst (Lásd 1918. évf. 17. számát.) Korner Oszkár igazgatósági tag ebbeli minőségének és czégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1918. évf. 42. számát.) Dr. Mandler Henrik igazgatósági tag ebbeli minőségének és czégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1917. évf. 3. számát.) Dr. Nyáry Jenő igazgatósági tag ebbeli minőségének és czégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. Az a körülmény, hogy az üzleti telep VII. Bálint­ utcza 20. szám alá helyeztetett át, feljegyeztetett. (Lásd 1916. évf. 40. számát.) A társaság jogviszonyai H Királyi törvényszék K bejegyzést rendelő végzős keltő, a czég folyó-és ab­rárna A czég szószerinti szövege A­ főtelep és a fióktelepek helye Czégvezetők és felszámoló czégvezetől. Budapesti törvényszék 1918-52 1918. május 29. Cg. 5991/6. 15032/4 „Hungaria" filmgyár és forgalmi részvénytársaság „Hungaria" Film-Fabrik und Vertriebs-Actiengesellschaft Főtelep Budapest Kovács igazgatósági tag. Kovács Imre igazgatósági tag­nak ebbeli minősége és c­égjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. Budapesti törvényszék 1918—52. 1918. május 22. Cg. 5219/9. 14825/7 Sollux Gép- és Fémárúgyár Részvénytársaság Sollux Maschinenfabriks Actiengesellschaft Főtelep Budapest Budapesti törvényszék 1918-52. 1918. május 27. Cg. 4762/5. 14752/3 Magyar szénsav értékesítő részvénytársaság Ungarische Kohlensäure Verwertungs Actiengesellschaft Főtelep Budapest Holzmann igazgatósági tag. Holzmann Ede igazgatósági tagnak ebbeli minősége és czégjegy­zési jogosultsága, valamint az 1918. évi április hó 10. napján tartott rendes közgyűlés által elhatározott alapszabálymódosítás bejegyezte­tett. Budapesti törvényszék 1918—52. 1918. május 29. Cg. 3936/5, 14588/2 Dr. Katona-féle Épitő Részvénytársaság Dr. Katona­sche Bau Aktien­gesellschaft Főtelep Budapeat Dr. Róth Béla igazgatósági tag. Dr. Róth Béla igazgatósági tag­nak ebbeli minősége és czégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. Budapesti törvényszék 1918—52. 1918. május 27. Cg. 7593/3. 15509/2 Szabóipari Részvénytársaság Schneider­gewerbe Aktien­gesellschaft Főtelep Budapest Riemer Gyula társasági tiszt­viselőnek a „per procura" toldattal való alapszabályszerű czégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. 03 ̋ N Sí O 03 ̋ N Sí O 03 ̋ N Sí O co 03­­a ti O (Lásd 1918. évf. 50. számát.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék