Központi Értesítő, 1934 (59. évfolyam, 1. félév)

1934-04-12 / 15. szám

12. sz. lakos, műszaki cikkek, szerszámok, gép, olaj és zsiradék, grafit, agyag, chamotte tégla és cha­motte liszt, pehely grafit és gipsz nagykeres­kedő.­­ Cégtulajdonos a céget olymódon jegyzi, hogy az előírt vagy előnyomott cégszöveg alá vezetéknevét írja. Üzlete: VI. ker., Röppentyű ucca 42. sz. Átvezettetett a kereskedelmi társas cégek jegyzékének CXXXVII. kötet, 141. lapjá­ról. (Lásd ugyanezen lap társas cégjegyzék ro­vatai között.) (LIII. kötet, 43. lap.) (1934—15.) Hay Fülöp: Budapest: Budapesti kir. tvszk 1934. III. 16. Cg 35302/5. 887/3. — Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. §­-a alap­ján hivatalból töröltetett. 2. alszám nem képezte kihirdetés tárgyát. (891.) (Lásd 1876. évf. 73.) (I. kötet, 444. lap.) (1934—15.) Hirsch Hugó: Budapest, VI., Liszt Ferenc tér 3. Budapesti kir. tvszk 1934. III. 12. Cg 11103/7. 22232/4. — Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. §-a alapján hivatalból töröltetett. (852.) (Lásd 1925. évf. 44.) (XXXIX. kötet, 107. lap.) (1934—15.) Horváth Emma. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1934. III. 13. Cg 35730. 31462/1. — Cégbirt.: Horváth Emma budapesti lakos, zöldség, gyümölcs, főzelék, élő és vágott baromfi kereskedő. — Cégbirtokos a céget a cég­szöveg sajátkezű kiírásával jegyzi. Üzlete: IX. ker., Nagyvásártelep. (863.) (LIII. kötet, 41. lap.) (1934—15.) Ignátz Hőnig. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1934. III. 16. Cg 35299/5. 923/2. — Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. §-a alap­ján hivatalból töröltetett. (893.) (Lásd 1876. évf. 74.) (I. kötet, 462. lap.) (1934—15.) Hungaria Film kölcsönző Klein Sándor. Budapest, VII., Rákóczi út 60. Budapesti kir. tvszk 1934. III. 16. Cg 35346­4. 18474/2. — Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. §-a alapján hivatalból töröltetett. (888.) (Lásd 1914. évi 1­7.) (XXXIII. kötet, 461. lap.) (1934—15.) Huszár Jenő magkereskedése. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1934. III. 14. Cg 2642/3. 19309/3. — Cégbirtokos eddigi foglalkozásának épségben hagyása mellett vetőmagvak és mező­gazdasági terményekkel ügynöki és bizományosi iparüzlettulajdonosi minősége is bejegyeztetett. Azon körülmény, hogy a cég telephelyét V. ker., Csáky ucca 15. sz. alá helyezte át, feljegyeztetett. (874.) (Lásd 1922. évf. 34.) (XXXIV. kötet, 376. lap.) (1934—15.) Carl Illmer. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1934. III. 16. Cg 35304/5. 918/2. — Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. §-a alap­ján hivatalból töröltetett. (890.) (Lásd 1876. évf. 74.) (I. kötet, 459. lap.) (1934—15.) Jakab András csipkeház. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1934. III. 17. Cg 35750. 31470/1. — Cégbirt.: Jakab András csipke, csipke­függöny, csipkegallér, selyem, kötött-szövött, rö­vid és női divatáru kereskedő, budapesti lakos. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevét írja. Üzlete: IV. ker., Petőfi Sándor u. 3. (914.) (LIII. kötet, 45. lap.) (1934—15.) Kelemen Henrik. Budapest, VI., Vilmos császár út 15. Budapesti kir. tvszk 1934. III. 13. Cg 8107/5. 21064/2. — Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. § a alapján hivatalból töröltetett. (907.) (Lásd 1918. évf. 63.) (XXXVII. kötet, 103. lap.) (1934—15.) Kommer Ferencz. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1934. III. 13. Cg 34213/9. 9759/3. — Ezen cég megszűnése bejegyeztetett. (872.) (Lásd 1904. évf. 33.) (XIX. kötet, 219. lap.) (1934—15.) Lukács Rezső. Budapest, VI., Szondy ucca 56. Budapesti kir. tvszk 1934. III. 12. Cg 6151/7. 15172/3. — Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. §-a alapján hivataliból töröltetett. (847.) (Lásd 1917. évf. 84.) (XXIX. kötet, 53. lap.) (1934-15.) Nagel és Társa zsák és ponyvakereskedés. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1934. III. 19. Cg 34913/3. 31472/1. — Cégbirt.: Nágel Péter budapesti lakos, zsák, ponyva, juta-, len- és kender árukkal kis­kereskedő. — Cégtulajdonos a céget akként jegyzi, hogy az előírt vagy előnyomott cégszöveg alá vezetéknevét írja. Üzlete: V. ker., Zoltán u. 17. sz. Átvezettetett a kerskedelmi társas cégek jegyzékének CXLIII. kötet, 131. lapjáról. (932.) (Lásd ugyanezen lap társas cégjegyzék rovatai között.) (LIII. kötet, 46. lap.) (1934—15.) Nagy O. és társa. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1934. III. 10. Cg 25764/14. 31467/1. — Cégbirt.: Özv. Nagy Ödönné szül. Tonféder Emma budapesti lakos, hitelértesítő iparral foglalkozó kereskedő. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy a cégszöveg alá az „özv. Nagyné" nevet írja. Üzlete: V. ker., Váci út 34. sz. Átvezettetett a kereskedelmi társas cé­gek jegyzékének CXIX. kötet, 86. lapjáról. (836.) (Lásd ugyanezen lap társas cégjegyzék rovatai között.) (LIII. kötet, 44. lap.) (1934—15.) — 8­61 —

Next