Központi Értesítő, 1940 (65. évfolyam, 1. félév)

1940-05-16 / 20. szám

20. St: 665 igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (1535.) (Lásd 1940. évf. 18.) (CIX. kötet, 256. lap.) (1940—20.) „Lukács László takarmány és terménykereske­delmi kft. felszámolás alatt." Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. IV. 8. Cg 36988/21. 26495/5. — Ezen cégnek a fel­számolás befejezése folytán való megszű­nése bejegyeztetett. (1390.) (Lásd 1937. i évf. 44.) (CLV. kötet, 20. lap.) (1940-20.) ,Magtár" Kiviteli és Behozatali Kereskedelmi Kft. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. IV. 9. Cg 39814/13. 28163/3. — Vay András ügyve­zetőnek új lakáscíme: Budapest, XI., Horthy Miklós-út 49. szám, bejegyezte­tett. (1385.) (Lásd 1939. évf. 28.) (CLXXII. kötet, 170. lap.) (1940—20.) Magyar általános árúcsereforgalmi korlátolt felelősségű társaság. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. IV. 19. Cg 35846/35. 26043/9. — Kovács Elemér bu­dapesti (V., József Nádor-tér 1.) lakos ügyvezetőnek ebbeli minősége és szerző­désszerű cégjegyzési jogosultsága beje­gyeztetett. — dr. Frank Oszkár ügyve­zető ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyezte­tett. (1564.) (Lásd 1939. évf. 51.) — (CLXXIX. kötet, 92. lap.) (1940-20.) Magyar Altalános Hitelbank. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. IV. 5. Cg 1163/293. 98/187. — Károlyi Gusztáv, dr. Korányi József, dr. Lányi Rezső, dr. Kaáli Nagy Sándor és Rapcsák Lajos dr. igaz­gató helyetteseknek e minősége és alap­szabályszerű cégjegyzési jogosultsága, továbbá Forgács Károly, dr. Mayer Já­nos, Mészáros Imre, dr. Pichler Albin, Füredy Gyula, Medveczky Ferenc és Jancsár Gyula cégvezetők e minősége és pp. toldattal való szabályszerű cégjegy­zési jogosultsága bejegyeztetett. — Káro­lyi Gusztáv, Korányi József dr., Lányi Rezső dr., Kaáli Nagy Sándor és Rap­csák Lajos dr. cégvezetők e minőségének és cégjegyzési jogosultságának a meg­szűnése bejegyeztetett. (1378.) (Lásd 1939. évf. 28.) (CLXXIII. kötet, 125. lap.) (1940—20.) Magyar általános kőszénbánya részvénytársu­lat. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. IV. 17. Cg 823/137. 2597/117. — Lőw István cégve­zető ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyezte­tett. (1526.) (Lásd 1940. évf. 16.) (CXLIX. kötet, 36. lap.) (1940—20.) Magyar bőripari központ részvénytársaság fel­számolás alatt. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. IV. 20. Cg 1225/27. 14349/12. — Ezen cégnek kény­szer felszámolás folytán történt megszű­nése bejegyeztetett. (1556.) (Lásd 1925. évf. 19.) (LXVIII. kötet, 317. lap.) (1940 —20.) Magyar Erdőbirtokosok Faértékesitő Részvény­társasága. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. IV. 15. Cg 13658/50. 17721/23. — dr. gróf Sternberg József igazgatósági tag és Kacsó Kálmán cégvezető e minősége és alapszabály­szerű cégjegyzési jogosultsága bejegyez­tetett. (1499.) {Lásd 1939. évf. 51.) (CXIX. kötet, 20. lap.) (1940—20.) Magyar és Andrássy Színház Kft. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. IV. 15. Cg 39765/7. 24056/2. — Dr. Marton Sándor ügyvezető e minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyezte­tett. (1457.) (Lásd 1938. évf. 10.) (CLXXI. kötet, 161. lap.) (1940-20.) Magyar Filmiroda Részvénytársaság. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. IV. 19. Cg 22490/44. 22063/28. — Dr. Ullein Reviczky Antal, dr. Bencs Zoltán és Törs Tibor igazgatósági tagoknak ebbeli minősége és alapszabályszerű cégjegyzési jogosultsá­ga bejegyeztetett. (1550.) (Lásd 1940. évf. 5.) (CLIX. kötet, 184. lap.) (1940-20.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék