Központi Értesítő, 1946 (71. évfolyam, 2. félév)

1946-07-04 / 27. szám

­lektrotechnikai és Mechanikai Részvény­társaság. Budapest, Budapesti tvszk 1945. VI. 18. Cg 43790/20. 29297/6. — A cég telephelyének V. ker., Podmaniczky­ utca 33. szám alá történt áthelyezése feljegyeztetett. (705.) (CLXXXVIII. kötet, 106. lap.) (1946-27.) Elektrotechnikai és Mechanikai Részvény­társaság. Budapest, Budapesti tvszk 1945.. VII. 27. 43790/22. 29297/7. — Kun Imre igazgatósági tag e minősége és alapszabályszerű cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. Császár Pál és dr. Kormos Tivadar igazgatósági ta­gok e minőségének és cégjegyzési jogo­sultságának megszűnése bejegyeztetett. (Lásd a fennebb­ cégbejegyzés közzé­éte­lét.) (1380.) (CLXXXVIII. kötet, 106. lap.) (1946—27.) Elektrotechnikai és Mechanikai Részvény­társaság. Budapest: Budapesti tvszk 1945. XI. 20. Cg 43790/23. 29297/8. — A cég telephelyének VI., Podmaniczky­ utca 37. szám alá történt áthelyezése feljegyeztetett. (3399.) (CLXXXVIII. kötet, 106. lap.) (1946—27.) Első magyar mechanikai hordógyár Hermann János és fiai részvénytársaság." Budapest: Budapesti tvszk 1945. VII. 4. Cg 7589/72. 15618/34. — Dr. Bitó Béla, Emődi János, Dóczy László, Lestyán Sándor és Vágó György igazgatósági tagok e minősége és alapszabályszerű cégjegyzési jogosult­sága bejegyeztetett. Kovácsy Dénes, dr. Berauer József, dr. Rhorer Aladár, v. La­dányi László igazgatósági tagok e minő­ségek és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (909.) (CXLIII. kötet, 116. lap.) (1946—27.) Első magyar mechanikai hordógyár Hermann János és fiai részvénytársaság." Budapest: Budapesti tvszk 1946. IV. 29. Cg 7589/73. 15618/35. — Bamberger György igazgatói címmel felruházott társasági tisztviselő ebbeli minősége és alapszabályszerű cég­jegyzési jogosultsága bejegyeztetett. (1063.) (Lásd a fennebbi cégbejegyzés közzétételét.) (CXLIII. kötet, 116. lap.) (1946-27.) „Energia Villamossági és Karbantartó Válla­lat" k. f. t. Budapest, Budapesti tvszk 1945. VI. 16. Cg 36629/21. 26319/3. — Plechschmidt Károly Lajos (Budapest, VII., Damjanich­ utca 19. sz.) ideiglenes ügyvezető e minősége és szer­ződésszerű cégjegyzési jogosultsága az 1930 :V. tc. 64. §. értelmében bejegyezte­tett. (694.) (CLII. kötet, 244. lap.) (1946 —27.) Erzsébetvárosi Filmszínház kft. Budapest, Budapesti tvszk 1945. VI. 28. Cg 28735/21. 27278/5. — Dr. Törey Zoltán (V., Ká­roly-krt. 10.) ügyvezetőnek ebbeli minő­sége és szerződésszerű cégjegyzési jogo­su­ltsága bejegyezteted.­­,(854.) (CLXIV. kötet, 85. lap.) (1946—27.) „Extrakt" cserzőanyagkereskedelmi részvény­társaság. Budapest, Budapesti tvszk 1945. VII. 9. Cg 34451/28. 25506/9. — Kálmán Árpád igazgatósági tag ebbeli minősége és alapszabályszerű cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. (1008.) (CXLII. kötet, 46. lap.) (1946—27.) „Extrakt" cserzőanyagkereskedelmi részvény­társaság. Budapest: Budapesti tvszk 1945. IX. 15. Cg 34451/29. 25506/10. — Kálmán Árpádné és Berend Oszkár igazgatósági tagok ebbeli minő­sége és alapszabályszerű cégjegyzési jo­gosultsága bejegyeztetett. Vitéz Sebők Sándor, Rosner Ferenc, Ludwig Vilmos és Gyurkovich Béla igazgatósági tagok ebbeli minőségének és cégjegyzési jogo­sultságának megszűnése bejegyeztetett. (2429.) (Lásd a fennebbi cégbejegyzés közzétételét.) (CXLII. kötet, 46. lap.) (1946—271) K­ Érdligeti Telekértékesítő kft. Budapest, Budapesti tvszk 1945. IV. 17. Cg 36885/24. 26407/5. — Kalmár Gyula (III. Zsigmond király­ útja 68.)­ szám budapesti lakos ügyvezető ebbeli minősége és szerződés­szerű cégjegyzési jogosultsága bejegyez­

Next