Központi Értesítő, 1947 (72. évfolyam, 2. félév)

1947-08-07 / 32. szám

30. sz. — 875­­ / 2.) Közkereseti társaságok: „Watch Tower Bible and Tract Society" brooklyn-i (New Jork) cég buda­pesti fiókja. Főtelep: Brooklyn (New York) Fióktelep: Budapest. Budapesti tvszk 1947. VI. 27. Cg 33606/16. 25268/6. — A cég telephelyének XIV. ker. Fü­rész­ u. 50. szám alá történt áthelyezése fel­jegyeztetett. — (1670.) (Lásd 1947. évf. 14.) (CXXXIX kötet, 25. lap.) (1947—32.) 3.) Betéti társaságok : Szikszay Gerő, Czirják Béla és Társai Liberti Gépgyár Betéti társaság. Budapest: Budapesti tvszk 1947. VII. 2. Cg 48491/10. 31274/3. — Timáry Mihály kültagnak az üzlet­ből történt kilépése bejegyeztetett. — (1767.) (Lásd 1946. évf. 39.) (CCIV. kötet, 85. lap.) (1947—32.) 4.) Részvénytársaságok: „Albert" mezőgazdasági és házingatlan rész­vénytársaság. Budapest: Budapesti tvszk 1947. VI. 30. Cg 33206/24. 25160/9. — Biró Józsefné igazgatósági tag eb­beli minősége és alapszabályszerű cégjegyzési jogosultsága, továbbá az alaptőkének a tiszta vagyon felértékelése alapján­­50 forintra való átváltoztatása útján 125.000 forintban való megállapítása és az alapszabályok 4. §-ának az 1947. évi június hó 18. napján tartott rendkí­vüli közgyűlés által elhatározott módosítása bejegyeztetett. A módosított alapszabályok szerint a társaság alaptőkéje 125.000 forint, mely 2500 darab,egyenként 50 forint névérté­kű bemutatóra szóló részvényre oszlik. — Dr. Rostaházy Károly igazgatósági tag ebbeli mi­nőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (1716.) (CXXXVII kötet, 127. kp.) (1947—32.) Angyalföldi Textilművek Részvénytársaság. Budapest: Budapesti tvszk 1947. VI. 28. Cg 18308/82. 20861/30. — Dr. Mihalovits István igazgató­sági tag ebbeli minősége és alapszabályszerű cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. (1703.) (Lásd 1946. évf. 36.) (CXLVIII. kötet, 107. lap.) (1947—32.) Arany János Irodalmi és Nyomdai Részvény­társaság. Budapest: Budapesti tvszk 1947. VII.­ 2. Cg 15290/60. 19476/16. — Kissányi Antal és Richter Márton igazgatósági tagok ebbeli minősége és alapsza­bályszerű cégjegyzési jogosultsága bejegyezte­tett. — Békéssy Sándor, dr. Dvorcsák Antal, Mitterszky Nándor és Tobler János igazgató­sági tagok ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. — (1744.) (XCIV. kötet, 333. lap.) (1947—32.) Athenaeum irodalmi és nyomdai részvény­társulat. , Budapest: Budapesti tvszk 1947. VI. 30. Cg 1047/137. 359/107. — Nemes Dezső igazgatósági tag eb­beli minősége és alapszabályszerű cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. — Kossa István igazgatósági tag ebbeli minőségének és cég­jegyzési jogosultságának megszűnése beje­gyeztetett. (1695.) (Lásd 1947. évf. 17.) (CXCVIII. kötet, 55. lap.) (1947—32.) Atlas Gépkereskedelmi Részvénytársaság. Budapesti tvszk 1947. VI. 30. Cg 28182/94. 23697/23. — Schweitzer Kornél, Schweitzer l Budapest.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék