Külgazdaság, 2011 (55. évfolyam, 1-12. szám)

2011 / 9-10. szám - Antalóczy Katalin-Sass Magdolna: Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése - elmélet és empíria

Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember-október (22-33. o.) Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése - elmélet és empíria ANTALÓCZY KATALIN - SASS MAGDOLNA A kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése számottevő mértékben a nyolc­vanas évektől indult el a világgazdaságban, és napjainkban egyre jelentősebb mére­teket ölt, ami természetesen felkeltette a közgazdász kutatók figyelmét is. Többféle elméleti megközelítés igyekszik magyarázatot adni erre a jelenségre, egyre inkább el­különítve a nagyméretű multinacionális vállalatok nemzetköziesedésétől a kisebb cégek internacionalizálódását. A cikk ezeket az elméleteket ismerteti és csoportosítja, és az el­méletek mellé teszi az empirikus vizsgálatok eredményeit is." Journal of Economic Literature (JEL) kód: F23, L25. A nemzetközi szakirodalomban a nyolcvanas évektől kezdve ismerték fel - nem függetlenül a gazdaságban végbemenő változásoktól, a kis- és közepes vállala­tok külföldi befektetőként való komolyabb megjelenésétől -, hogy a kis- és köze­pes vállalatok nemzetköziesedésének lehetnek sajátos, az általában vett vállalati nemzetköziesedéstől eltérő mozgatórugói és jellemzői is. Vagyis a kis- és közepes vál­lalatok nemzetköziesedését nem egy „kisméretű nagyvállalat" (Laghzaoui, 2006, 2. o.) nemzetköziesedéseként kell értelmezni és elemezni. Ennek megfelelően a­­nagyválla­latok nemzetköziesedését leíró elméletek nem alkalmazhatók egy az egyben a kis- és közepes vállalatok nemzetköziesedésének magyarázatára. Ez utóbbi külön kutatást igé­nyel, és ez lehetséges is, mivel már vannak a kis- és közepes vállalatokra vonatkozó különálló teóriák, illetve mert léteznek empirikusan igazolt megkülönböztető jegyeik a nagyvállalatokhoz képest. Ilyen például a dinamizmusuk, rugalmasságuk, alkalmaz­kodóképességük, de több szerző kiemeli azt is, hogy a kis- és közepes vállalatok a nagy­vállalatokhoz képest általában kevesebb (pénzügyi, humán és információs) forrással . A tanulmány a KEVENT 8 .,A hazai kis- és középvállalkozások esélyei a nemzetköziesedő tudásgaz­daságok korában" című kutatás keretében készült. Témavezető: Inzell Annamária. IKU Innovációs Kutató­központ. Finanszírozók: az NKTH és a Pénzügykutató Alapítvány. Antalóczy Katalin, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa. E-mail cím: antaloczy.katalin@ella.hu Sass Magdolna, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. E-mail cím: sass@econ.core.hu 22

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék