kurír - reggeli kiadás, 1993. november (4. évfolyam, 298-327. szám)

1993-11-15 / 312. szám

SZFÉRA SZFÉRAESTÉLYEI Havas mérleget vonha­tott hétvégén a Szféra. Bár péntek esti, szombathelyi estéjük még a hűvös no­vember jegyében zajlott, szombaton már hóbuckák között érkeztek vendégeik Veszprémbe a Pető­fi Szín­házban rendezett Vállal­kozói Szféra Estélyére. S e rendezvényekkel immár harmadszor kezdődött a Szféra Kulturális Szolgál­tató Kft. országos rendez­vénysorozata. Vállalkozó­kat, kereskedőket, pénz­embereket, egyszóval mindazokat várták a szfé­­rások a hétvégi rendezvé­nyekre,­­ akik a gazdasági élet legkülönfélébb terüle­tein dolgoznak és túl azon, hogy szeretnének naprakész információkkal rendelkezni, szívesen cse­rélnek eszmét kollégáik­kal, társaikkal. Nos, annak idején ezért is szervező­dött a vállalkozói szféra estélysorozata, amely olyan sikeresnek bizo­nyult, hogy most már har­madszor kínálhatják egy­­egy hétvége programja­ként e nagyszabású ese­ményt a szférá­­sok. Minden helyszínen vál­lalkozói ankéttal kezdődik a prog­ram, majd po­fi árköszön­tő­, állófogadás, gá­laműsor és vé­gül a vállalkozók bálja zárja a ren­dezvényt. A Frakk fotóripor­tere a szombat­­helyi estélyen örökítette meg az akár táncra is vállalkozó vál­lalkozókat. Dr. Kovács István, a szövetség mai elnöke sem marad el kollégájától, ha táncról van szó Fotó: KERTÉSZ GÁBOR­­ Hölgyprogram divatbemutatóval Egyem, ne egyem? A népjóléti Surján miniszter és a jegybank-elnök Bod Péter Ákos a kínai izek bűvöletében A VOSZ-társelnök pártelnök Palotás, párjával a parketten A Frakk és a PrintShop nyereményjátéka I. Kedves Frakk-olvasók! Tegyék szívükre a kezüket, és vallják meg őszintén, ugye, hogy ke­rültek önök közül jó néhányan már olyan helyzetbe, amikor szükségük lett volna egy-egy névjegyre. Ez nem is csoda, hiszen mai világunkban, ami­kor is gombamód szaporod­nak a különféle vállalkozá­sok, üzletek, a kapcsolatfel­vétel és -tartás nélkülözhetet­len tartozéka a businesskár­­tya. Magára valamit is adó vállalkozó esetében a külön­féle fejléces nyomtatványok­ról, levélpapírokról, boríté­kokról nem is beszélve. Nos, mi ezeket a nélkülözhetetlen üzleti tartozékokat kínáljuk önöknek három héten át tartó rejtvényjátékunkban. Mégpe­­d­­dig a PrintShop segítségével. Ugyanis e kft. ajánlotta fel azokat a nyereményeket, amelyeket önök egy kis sze­rencsével megnyerhetnek. A 45 ezer forintos első díjas kétezer darab névjegyet kap borítékokkal, levélpapírral és egyéb olyan szórólappal, a­ prospektussal, amilyet szeret­ne. A második 25 ezer forin­tos értékben ezerötszáz név­jegyet és kívánság szerinti nyomtatványokat, míg a har­madik 15 ezer forintért ezer darab névjegyet és hasonlóan az első kettőhöz, címzett le­vélpapír és boríték gazdája lesz. A szokásoknak megfele­lően a kérdéseinkre adott vá­laszokat összesítve a harma­dik forduló után kell bekülde­­niük a cég emblémájával együtt. Kollégánk volt korábban a képen látható úr, Sáfrán Ist­ván, a PrintShop tulajdonosa. Újságíróként kereste a kenye­rét egészen 1989-ig, amikor egy bécsi útja alkalmával ta­lálkozott a kinti PrintShop céggel. Megtetszett Sáfrán úrnak a névjegyek, levélpapí­rok, borítékok, prospektusok világa, s legott váltott ő is. Ma már Budapesten két üzlete is van, az V. kerületi Honvéd ut­ca 18. alatt és a Déli ABC- ben, így korábbi Credit Könyvkiadó cégének egyik üzletágát alapozta meg négy esztendeje, amely ma már olyan nagy cégeket tudhat megrendelői között, mint az American Express. Névjegy, levélpapír, boríték és szórólap mellett prospektusokat, önta­padós matricákat, bélyegzőket és ügyviteli nyomtatványokat is kínál a PrintShop. S a két üzlet mellett egy kis nyomda dolgozik teljes kapacitással a megrendelők kívánságainak kielégítésére. Kilencvenféle névjegymintája van Sáfrán úr cégének, ám számukra nincs lehetetlen, kívánságra bármi­lyen kártyácskát elkészítenek. És persze gyorsnyomtatást is vállalnak. KÉRDÉSEINK: 1. Mit jelent magyarul a Credit? 2. Mennyi ideig tart a gyorsnyomtatás? 3. Saccolja meg, hogy mennyibe kerül egy átlagos névjegy a PrintShopnál. ^pR&rrst­op A KURÍR TÁRSASÁGI MELLÉKLETE November 8-14.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék