Kurír - reggeli kiadás, 1994. január (5. évfolyam, 1-30. szám)

1994-01-04 / 3. szám

Újévi operettparti Szmokingok és nagyesté­lyik, a koncertlátogató kö­zönség megadja a módját az új év legelső zenei ese­ményének. Nyolc óra után néhány perccel már egy gombostűt sem lehetett le­ejteni a Pesti Vigadó nagy­termében, s így semmi aka­dálya sem volt, hogy meg­kezdődhessék az InterOpe­­rett Kft., az IBUSZ Bank Rt., a Magyar Televízió és a Magyar Rádió közös mű­sora. Az újévi hangverseny, mint a korábbi években, most is szolgált különleges meglepetésekkel. Elsőként talán említsük azt a pazar jelmezkavalkádot, amelyről a szerkesztő-rendező fele­sége, az ismert divat­­szakember, Kovács Anikó Mercedes „tehet”. A szín­pompásabbnál színpompá­­sabb jelmezek Anikó krea­tivitását jelzik, míg a visszafogott, ám harmoni­kusan passzoló színek jó íz­lését dicsérik. Ahogy pe­regtek a műsorszámok, a szebbnél szebb operettme­lódiák, az ember már azt hihette volna, nem lehet újabb kosztümkreációban színpadra küldeni a fellépő művészeket. Ám Anikó nemhogy egyszer sem is­mételt, de a színre lépők - még dalra sem fakadtak - újólag és újólag ámulatra ragadtatták ruháikkal a nagyérdeműt. És most a hangokról. Hiszen ha újév és koncert, akkor operett. II. Kálmán, Strauss, Lehár legnépsze­rűbb melódiái csendültek fel a budapesti Lehár zene­kar kíséretével, Faith Tibor és Bolba Lajos karmesterek vezényletével. A szólistákat a Botafogó együttes és a Közép-Európa Táncszín­ház táncosai kísérték. A nyitópalotás után Strauss örökbecsű dallama, a Kék Duna keringő hullámzott a koncertteremben, amelyet ezúttal Földi Melinda éne­kelt. Kovács József jó ér­zékkel léptette fel Ghazi Mona Dolores hastáncos­nőt Kálmán Imre Bajadér című operettrészletében, amelyet Leblanc Győző énekelt. Az operettbetétek mellett musicalrészleteket is hallhatott a nagyérdemű, így Vikidál Gyula énekelt egy népszerű dalt a Nyo­morultakból, s a világhírű musical, az Ének az esőben egyik betétszámát interpre­tálta Póka Éva, Kriszt László és Böröndi Tamás frenetikus sikerrel. Har­­man­ G. Dénes-Bradányi őrült nők ketrece című musicaljének dalaiban Mi­kó István remekelt. És nem mehetünk el szó nélkül a szerkesztő-rendező fan­tasztikus hangja mellett sem. Kovács József először Lehár Luxemburg grófjá­ból René belépőjét énekel­te, majd a műsor második részében Lara: Granada cí­mű népszerű számát adta elő nagy sikerrel. S ha egy ilyen koncerten reveláció erejével hathat egy fellépő művész teljesítménye, ak­kor a pálmát az InterOpe­­rett-direktor felfedezettje, Miklósa Erika érdemli. Amikor a Jozef Stra­­uss-Kneppler: Falusi fecs­kék egyik áriáját kezdte, már érezhető volt, hogy itt és most valami rendjí­vül szokatlan történik. Amikor pedig zenekari kíséret nél­kül trillázott, olyan csend támadt a teremben, hogy a légy zümmögését is meg lehetett volna hallani. Mik­lósa produkciója elementá­ris sikert aratott, és akkor még a tudósító nem is ra­gadtatta el magát. Megkoc­káztatja, Callas óta ilyen különleges, nagy formátu­mú és tisztán csengő hang nemigen csendült fel a vi­lág koncerttermeiben. És ha már úgyis jóslásokba bo­csátkozott, nos, engedtes­sék meg még egy megjegy­zés: a Pesti Vigadó újévi koncertjén világsztár szüle­tett. A közel negyedórás ütemes zárótaps után Ko­vács József a szponzorok nevében újévi operettpar­tin látta vendégül a művé­szeket és a meghívott kö­zönséget. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a hagyomány megteremtődött. Merthogy az újév délelőtti, bécsi koncert után az operettrajongó, zenekedvelő világ figyelme estére székesfővárosunk felé fordul. Egészen pontosan a Pesti Vigadó-Redoute koncert­termét pásztázzák különféle tévétársaságok kamerái. S kell-e mondanunk, hogy az újévi koncertet egyenesben közvetíti a honi rádió és televízió is. Olyannyira el­fogadott zenei csemege az esti, pesti koncert január 1-jén, hogy sok külföldi ven­dég egyenesen a délelőtti, bécsi után ül autóba és rándul át, hogy részese lehes­sen annak az élménynek, amelyet az InterOperett Kft. varázsol színpadra az is­mert operaénekes, Kovács József szerkesztésében és rendezésében. A szerkesztő-rendező énekes Kovács József é­s jelmeztervező felesége, Anikó asszony a partin Böröndi Tamás (balra), Csenterics Ágnes, a televíziós közvetítés rendezője és Vikidál Gyula Két karmester a partin, Faith Tibor (balra) és Balba Lajos Helena Holl a Cirkuszhercegnőben, mint Fedora Mikó az Őrült nők ketrecében Kovács József a Luxemburg grófjában Kállay Bori az Álarcosbálban Miklósa Erika a partin fogadja a gratulációkat JAKURíi­ TÁRSASÁGI MELLÉKLETE 1993. december 28-1994. január 3.

Next