Kurír - reggeli kiadás, 1994. április (5. évfolyam, 89-117. szám)

1994-04-12 / 99. szám

y “____________­____________FRAKK MÍNUSZ S. NAGY Színpadi szerző, ha száz évig él, akkor sem írhatna hatásosabb, ám egyben le­hangolóbb kezdést! Nagyon finoman és visszafogottan fogalmazunk, amikor azt ír­juk: ennél azért jobb hírrel is kezdődhetett volna a He­gedűs Bello fontanabeli vendéglátó-ipari műintéz­ményében rendezett nagy­szabású sajtóvetítés. Itt mutatták be ugyanis azt a mintegy 33 perces, pergő ritmusú filmet, amelyet a széles nagykö­zönség, vagyis a tévénézők népes tábora is megtekint­het, méghozzá e héten szombaton, este tíz óra előtt öt perccel a televízió kettes csatornáján. A film címe egyébiránt 60 év S. Nagy, s kivétel nélkül olyanok szólalnak meg benne, akiket a sláger- Az élet sajnos felta­lálta az S. Nagy nél­küli S. Nagy-napot. Az ünnepelt helyett ugyanis mindössze egy néhány soros kis levél érkezett, ame­lyet Csenterics Ág­nes rendező olvasott fel az egybegyűltek­nek. A levél, amelyet S. Nagy István slá­gerszerző és ember írt a rá várakozó ba­rátokhoz, így hang­zik: „Kedves baráta­im! Elnézést kérek mindenkitől, hogy nem lehetek jelen, de sajnos, hirtelen rosszul lettem, és a Szobi utcai kórház­ban fekszem. Lélek­ben Veletek vagyok és szeretlek Titeket. S. Nagy István.” szerző hatvanéves fennállá­sa során barátaivá fogadott. Bizonyára sokak számára érdekes és tanulságos lesz, hogyan énekelt és öltözkö­dött 2­5 évvel ezelőtt Zalat­­nay Sarolta, miként moz­gott Koncz Zsuzsa, milyen volt Katona Klári 1970-es imázsa, s bizonyára derűs perceket szerez majd a té­vénézőknek, ha felismerik a negyedszázaddal ezelőtti Omega együttest, és ismét hallhatják a fiatalon elment Máté Pétert vagy éppen Soltész Rezsőt, akinek tor­kából köztudottan hango­san szól az ének. Az ismert művészeken kívül írók, újságírók, színé­szek és más, S. Nagyhoz közel állók szólalnak meg a példamutató feszességgel készült filmben. (Rendező: Csenterics Ágnes, opera­tőr: Szabados Tamás, szer­kesztő: Hámos Veronika), sőt a félóra felhőtlen szóra­kozás egy nem mindennapi zenei csemegével zárul: Gyurkovics Tibor, akivel S. Nagy egy közös kórházi kezelés során kötött örök barátságot, a régi haver, Payer (Öcsi) András társa­ságában még dalra is fakad. Ülnek: Gyurkovics Tibor író, Zalatnay Sarolta énekes, Csenterics Ágnes rendező, Payer András énekes, áll: Szabados Tamás operatőr A látszat ezúttal is csal: dr. Kende Péter nem kérte meg Cini kezét Dr. Kende Péter, a Pesti Műsor főszerkesztője (balra) Fellegi Tamással beszélget Két „Elefántot” is meghívtak a sajtóvetítésre. Föld S. Péter (balra) és Krenner István, a Kurír-melléklet szerkesztői Payer András (balra), Csenterics Ágnes és Gyurkovics Tibor Nincsen abban semmi különös, ha szomszédvárbeliek összetar­tanak. így történt, hogy a múlt hé­ten kedden a városligeti múzeu­mok és a nagyhírű Gundel étte­rem közösen invitálták a sajtó képviselőit egy fogadásra. A helyszín ezúttal nem a patinás vendéglátóhely, hanem a Közle­kedési Múzeum konferenciater­me volt­­ összekötve a kelle­mest a hasznossal, nemcsak ki­tűnő ízeket kóstolhattunk, de a házigazda kiállításra invitált ben­nünket, hogy tekintenénk meg a Repüléstörténet fában és textil­ben című kiállítást, így a meghívottak igazán el­mondhatták, hogy a gasztronó­mia örömei mellett kulturális, sőt művészeti élvezetekben is volt ré­szük. És mindemellett megtud­hattuk, hogy milyen tárlatokkal, kiállításokkal várják látogatóikat a ligeti múzeumok, név szerint: a Közlekedési, a Mezőgazdasági és a Szépművészeti Múzeum, vala­mint a Műcsarnok. A tájékoztatót követő fogadáson a centenáriu­mát idén ünneplő Gundel étte­rem látta vendégül a meghívotta­kat egy Wine and Cheese, vagyis bor- és sajtpartira. Mint egyik ké­pünkön látható, helynek is pince­sarkot rendeztek be a gundelesek az alkalmi helyszínen. Szakácsaik frissen szelték a sajtot, s hozzá az étterem pincészetének tokaji és egri borait kínálták. Közben Láng György, a Gundel társtulaj­donosa is elmondta, hogy idén többek között gyermeknapra és különféle bálokra várják vendé­geiket. Továbbá felvetette az öt­letet, hogy kezdeményezni fogja a világ száz évnél idősebb étter­meinek klubalakítását. S remé­nyei szerint már az idén tarthat­nának az érdekeltek egy csúcsta­lálkozót. Természetesen a Gun­­delben, a Városligetben. BOR ÉS SAJT Csapra vert hordóval várták vendégeiket a gundelesek Ligeti direktorok (balról jobbra): Katona András, a Közlekedési Múzeum főigazgatója Láng György Gundel-főnökkel és dr. Fehér Györggyel, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatójával 1994. április 12. TÉRJEN LE HOZZÁNK! A Váci utca sétálórészében légkondicionált pince­ étterem várja kedves vendégeit nemzetközi és magyaros ételkülönlegességeivel 20 ÓRÁTÓL AMERIKAI DZSESSZ. Esküvőik, fogadások lebo­nyolítását vállaljuk Nyitva tartás: 11—24-ig Asztalfoglalás: 118-3814 Ezek itt Cini órái - egyik az európai, a másik a New York-i, a harmadik a tokiói időt mutatja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék